• شماره خبر : 36523۷ ۹۸
  • تاریخ انتشار : شنبه, ۱۲ آبان
  • این صفحه را چاپ کن
  • دعوت به همکاری کلینیسین طیور با داشتن مجوز تاسیس کلینیک در تهران

    یک کلینیسین طیور با داشتن مجوز تاسیس کلینیک در تهران دعوت به همکاری می شود.

    تلفن تماس: ۶۶۳۴۲۸۴۵ – ۰۹۱۲۴۳۷۵۵۳۹