• شماره خبر : 43549۳۰ ۹۸
 • تاریخ انتشار : شنبه, ۱۶ شهریور
 • این صفحه را چاپ کن
 • رفیعی پور و تیم همراه با رحمانی سفیر ایران در ژاپن دیدار نمودند

  در این دیدار رییس سازمان دامپزشکی گزارشی از اجلاس منطقه ای oie ارایه نمود و در خصوص نحوه اداره امور در دفتر منطقه ای در ژاپن با توجه به جایگاه دبیر کلی منطقه با سفیر ایران به رایزنی پرداخت

  دیدار رییس سازمان دامپزشکی و سفیر ایران در ژاپن؛

  علیرضا رفیعی پور و تیم همراه با رحمانی سفیر ایران در ژاپن دیدار نمودند

  در این دیدار رییس سازمان دامپزشکی گزارشی از اجلاس منطقه ای oie ارایه نمود و در خصوص نحوه اداره امور در دفتر منطقه ای در ژاپن با توجه به جایگاه دبیر کلی منطقه با سفیر ایران به رایزنی پرداخت

  رییس سازمان دامپزشکی با تشریح فعالیتها و عملکرد ملی و بین المللی دامپزشکی ایران گفت این جایگاه بین المللی در تاریخ دامپزشکی کشور بی سابقه بوده است

  وی ضمن برشمردن مشکلات تحریم در تجارت بین المللی دامپزشکی خواستار استفاده بیشتر از ظرفیتهای علمی فناوری و تجاری کشور زاپن شد

  رفیعی پور گفت ما درصدد پیدا کردن جایگزینهای مناسبی به جای اروپا و امریکا در تامین مایحتاج حوزه دامپزشکی هستیم و کشور ژاپن میتواند بهترین جایگزین باشد

  رحمانی نیز ضمن برشمردن اهمیت ایران به عنوان دبیر کل منطقه oie گفت ما اماده هستیم تا طرفیتهای موجود در این حوزه را در ژاپن احصا و به شما اعلام نماییم

  وی افزود ایران میتوانست خیلی زودتر به سراغ اسیا و کشورهای توسعه بافته ان از جمله ژاپن اید و امروز ما امادگی داریم در این زمینه همکاری جدی نماییم

  این دیدار بعد از ظهر روز جمعه بعد از اختتام مراسم اجلاس منطقه ای oie در محل سفارت در توکیو برگزار شد و دکتر بهمن عابدی کیاسری و دکتر اشکان زرگر ریاست سازمان را همراهی نمودند.