• شماره خبر : 42003۳۰ ۹۸
 • تاریخ انتشار : سه شنبه, ۱۸ تیر
 • این صفحه را چاپ کن
 • دگردیسی صنعت خوراک دام به سوی بهبود شرایط تولید

  امیرعلی امیری سرپرست گروه تحقیق توسعه شرکت ماکیان دام پارس اظهار کرد: نمایشگاه فید اکسپو نسبت به باقی نمایشگاهها تخصصی محسوب می شود و در زمینه دام و طیور فعالیت میکند لذا مخاطبین مخصوص به خود را دارد ...

  سرپرست گروه تحقیق توسعه شرکت ماکیان دام پارس؛

  دگردیسی صنعت خوراک دام به سوی بهبود شرایط تولید

  امیرعلی امیری سرپرست گروه تحقیق توسعه شرکت ماکیان دام پارس در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا) اظهار کرد: این نمایشگاه نسبت به باقی نمایشگاهها تخصصی محسوب می شود و در زمینه دام و طیور فعالیت میکند لذا مخاطبین مخصوص به خود را دارد و این مسئله باعث می شود کاربرد آن در برخورد با افرادی که در نمایشگاه حاضر می‌شوند و هم در صنعت تولید دانش و فناوری موثر باشد.

  وی افزود: این نمایشگاه باعث ایجاد ارتباط مستقیم تری با کارشناسان و متخصصان شده و از این حیث نمایشگاه فنی حساب میشود.

  وی در رابطه با وضعیت صنعت خوراک دام در کشور گفت: صنعت خوراک دام ما مانند بسیاری از موارد دیگر در حال تغییر است و شاهد یک پوست اندازی هستیم ما داریم از یک مرحله وارد مرحله دیگر می شویم و این پوست‌اندازی یا دگردیسی با توجه به افرادی که در این صنعت کار می‌کنند و نوع صنعت ما که بیشتر مصرف کننده بوده و نوآور نیست به سمت صنعت نوآور و تولید کننده پیش می رود.

  امیری افزود: با این شرایط افراد بر سر جای خود قرار می گیرند و افراد فنی تغییرات صنعت خود را نشان می‌دهند.

  امیری ادامه داد: هر زمان که ما به خودباوری برسیم و ایمان پیدا کنیم که می توانیم از تجربیات موجود در دنیا استفاده کنیم می توانیم صنعت را ارتقا دهیم، دلیلی ندارد ما مقلد باشیم باید از تجربیات استفاده کرده و آن را بومی سازی کنیم و طرح های نوین در این زمینه ارائه کنیم تا صنعت پیشرفت کند، ممکن است روشی که در کشور دیگری نتیجه مثبت داشته در کشور ما آن نتیجه را نداشته باشد.