• شماره خبر : 45946۶ ۹۸
 • تاریخ انتشار : سه شنبه, ۱۰ دی
 • این صفحه را چاپ کن
 • رشد آهسته جوجه های گوشتی به افزایش کیفت گوشت می انجامد

   براساس مطالعه که به تازگی انجام شد، رشد جوجه های گوشتی در یک سیستم نیمه فشرده و دادن زمان بیشتر به آنها برای رسیدن به بلوغ ، ناهنجاری های عضلانی راکاهش می دهد.

  بررسی تفاوت ویژگی های جوجه های گوشتی با رشد آهسته و گوشت های تجاری:

  رشد آهسته جوجه های گوشتی به افزایش کیفت گوشت می انجامد

   

   براساس مطالعه که به تازگی انجام شد، رشد جوجه های گوشتی در یک سیستم نیمه فشرده و دادن زمان بیشتر به آنها برای رسیدن به بلوغ ، ناهنجاری های عضلانی راکاهش می دهد.

  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران ( اگنا ) ؛ به نقل از «پولتری ورلد»، درهمین راستا یک مطالعه اخیر کیفیت لاشه ، ترکیب و ارزیابی مصرف کنندگان گوشت که از جوجه های گوشتی به روش آهسته در مقایسه با جوجه های تجاری رشد کرده اند، را مورد را ارزیابی قرار داده است.

  تقاضای مصرف کنندگان مرغ به عنوان منبع اصلی پروتئین حیوانی در رشد صنعت پرندگان (جوجه) گوشتی در سراسر جهان نقش  دارد. در دو دهه اخیر ، پیشرفت در ژنومیک ، شیوه های مدیریتی و بهبود تغذیه باعث شده که پرندگان گوشتی مدرن با سرعت بیشتری رشد کنند به طوریکه در اوایل ۵ تا ۶ هفته به وزن بازار (۲ کیلوگرم) برسند.

   

  ناهنجاری های عضلانی

  مطالعات نشان می دهد که در پرندگان که به شیوه های سریع رشد می کنند این امر باعث افزایش ناهنجاری های می شود که پیامد آن بروز سینه چوبی (woody breast ) و نوار سفید می شود. بنابراین اعتقاد بر این است که با رشد مرغ ها در یک سیستم نیمه فشرده و دادن فرصت بیشتر به آنها برای رسیدن به بلوغ ، ناهنجاری های ماهیچه ای کاهش می یابد.

   

  افزایش تقاضا برای جوجه های گوشتی با رشد آهسته

  تقاضای بازار مرغ های گوشتی که با روش آهسته رشد می کنند در حال افزایش است. به طوریکه انواع جدیدی از جوجه های گوشتی  به روش رشد آهسته برای رفع این تقاضا معرفی می شوند. که می توان به نوع از جوجه های گوشتی  رنگی ایندبرو اشاره کرد که به منظور تهیه تقاضای گوشت این نوع طیور با رشد آهسته تولید شده است.

   

  کیفیت گوشت

  گوشت حاصل از نژادهای با رشد آهسته نسبت به گوشت از نژادهای معمولی مرغ معمولاً از آب و تردی کمتری برخوردار است و ترجیحات مصرف کنندگان ممکن است تحت تأثیر شنیده ها و برچسب ها باشد تا خصوصیات حسی واقعی  که مورد توجه قرار گیرد.

   

  سویه جدید جوجه گوشتی

  سویه جدید جوجه گوشتی که به عنوان جایگزینی برای پرندگان بومی و جوجه های گوشتی با شیوه رشد سریع است ، از سازگاری گرمسیری ، مقاومت در برابر بیماری برخوردار است و از طرفی دارای پرهای رنگارنگ نژادهای بومی و در عین حال راندمان خوراک و با سرعت رشد نژادهای گوشتی است. به نظر می رسد که برای کمک به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در تصمیم گیری آگاهانه ، باید این گزینه جایگزین مورد ارزیابی قرار گیرد.

  در عین حل این مطالعه به منظور مقایسه کیفیت گوشت ، ترکیب و ترجیحات مصرف کنندکان گوشت در مورد جوجه های گوشتی سفید با روش رشد آهسته و تجاری انجام شده است.

   

  رشد آهسته طیور در برابر روش تجاری

  پرندگانی به روش آهسته همچون سویه ایندبرو( Indbro ) بودند ، که بسیار رنگی هسنند. همینطور وزن جوجه های سفید تجاری (سویه ونکاب vencobb )تقریبا ۲٫۰ کیلوگرم وزن داشتند و ۳۶ روزه بودند. با این حال ، درصد لاشه بدن چربی و استخوان اضافی نسبت به وزن زنده ، بازدهی گوشت سینه، نسبت استخوان گوشت و قطر فیبر عضلانی بیشتر از نوع تجاری بود.

  با این حال عملکرد پخت و پز قسمتهای ران و گوشت سینه بین دو ژنوتیپ تفاوت چندانی نداشت. مقدار پروتئین گوشت ران در جوجه های گوشتی  به روش رشد آهسته در مقایسه با جوجه های گوشتی تجاری بیشتر بود ، در حالی که کل اسید چرب و میزان اسید اشباع شده گوشت سینه گوشت طیوری که به صورت اهسته رشد میکنند به طور قابل توجهی پایین تر بودند.

   

   دیدگاه مصرف کنندگان

  طی این مطالعه ، در مجموع ۶۷ درصد از مصرف کنندگان گوشت و فرآورده های گوشتی ، گوشت طیور که به صورت آهسته رشد پیدا می کنند را ترجیح داده اند و در عین حال خواستار این مساله هستند تا بتوانند با پانل های آموزشی قادر به تفکیک بین گوشت های گوشتی با رشد آهسته و تجاری باشند. این درحالی است که تمام خصوصیات حسی گوشت و فرآورده های گوشتی  جوجه های گوشتی با رشد آهسته شبیه به گوشت های تجاری است .