• شماره خبر : 33911۴ ۹۸
 • تاریخ انتشار : شنبه, ۱۹ خرداد
 • این صفحه را چاپ کن
 • ساختار اجرایی صنعت دام و طیور کشور، نیازمند بازنگری جامع و هدفمند

  ساختار عملیاتی دام و طیور کشور نیازمند بازنگری جامع و هدفمند و نسخه نهایی برای پیشگیری از اعتراضات تولیدکنندگان یا مصرف کنندگان بویژه دام و طیور کشور، ایجاد نظام برنامه‌ریزی استراتژیک و سیستمی با شاخص های ممتاز است.

  دکتر علی تقی خانی تحلیلگرتوسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی کشاورزی

   

  ساختار اجرایی صنعت دام و طیور کشور، نیازمند بازنگری جامع و هدفمند

   

   دکتر علی تقی خانی– استاد دانشگاه

  همان گونه که پیش از این نیز اعلام کرده ام؛ ساختار عملیاتی دام و طیور کشور نیازمند بازنگری جامع و هدفمند است.

  در این زنجیره، ساختار تعاونی ها و اتحادیه های مرکزی روستایی ناکارآمد است و بر همین اساس نه تنها دستگاه های مسئول تنظیم بازار، هیچ گاه مبتنی بر دانش عرضه و تقاضا هرگز عمل نکرده اند بلکه با نرخ گذاری موردی و لحظه ای موجب شده اند بنیان تولید محصولات کشاورزی لطمه ببیند و انگیزه تولید به مرور از دست برود.

  در نتیجه فلسفه ایجاد وزارت بازرگانی با محوریت واردات در هیات وزیران بیشتر شکل عملیاتی به خود می گیرد تا همه چیز به سود واردکنندگان و به زیان تولیدکنندگان شود.

  در سایر زمینه ها نیز وضعیت به همین روال است. سازمان جنگل ها و منابع طبیعی با ساختاری ناتوان و سنتی به نابودی منابع طبیعی کمک می کند و جنگل نشینان در مسیر مقابله با دولت و بدون دریافت نگرش هدایت کننده ساختاری و سازمان داده شده از سوی دولت که رویه فعلی به سرنوشت آتی شان و منافع ملی ضربه می زند، به جنگل ها یورش می برند.

  نگارنده، بارها نسبت به حاکمیت نظام برنامه‌ریزی استراتژیک با نگاه سیستمی و هم پوشانی ارگان های تعیین کننده مانند وزارت جهادکشاورزی تاکید داشتم و نیز درخواست کردم در سطح کلان کشاورزی حتما masterplan (سندراهبردی) همراه با statement (بیانیه) مبنی بر vision (چشم انداز) مبتنی بر ارزش ها با تعریفی شایسته از رسالت وجودی وزارتخانه با تنظیم نقشه راه رسیدن به اهداف، افق و چشم اندازها طراحی شود.

  این سند راهبردی باید در تمامی بخش های جهادکشاورزی به عنوان فرمول و نقشه راه توسعه یکپارچه کشاورزی همواره مورد توجه مدیران عالی قرار گیرد!!

  تا زمانی که مجموعه همکاران فرهیخته حوزه معاونت اقتصادی، طرح جامع کشاورزی با سند راهبردی مطالعه و تحقیق در چارچوب خط مشی عمومی برای توسعه یکپارچه کشاورزی را عملیاتی و نهادینه نفرمایند، توفیقات مقطعی در برخی حوزه‌های اجرایی مانند خودکفایی گندم نیز بتدریج زیر تاثیر تصمیمات مقطعی هیات وزیران خارج از خط مشی عمومی پذیرفته شده اقتصادی مبنی تغییرات ساختاری با تشکیل وزارت بازرگانی و محوریت واردات، قرار خواهد گرفت.

  بنابراین تا حدود بسیاری به دلیل نبود حاکمیت و استحکام سیاست ها، همچنین نظام برنامه‌ریزی سنتی و تکراری به مرور شرایط دخالت و دست اندازی دیگر مسئولان به نظام کشاورزی کشور فراهم می شود.

  دوباره تاکید می کنم اگر تمامی دستگاه های اجرایی وابسته به جهادکشاورزی متکی به نظام یکپارچه برنامه ریزی استراتژیک با سند راهبردی مورد پذیرش دولت و حاکمیت شوند، هرگز مسئول یا مسئولانی از نظام قادر به دخالت های موردی نخواهند بود.

  به این ترتیب؛ شاهد تنظیم بازار مقطعی و موردی در عرصه تولید و مصرف هم نمی شدیم و تولیدکنندگان ناراضی هم ریشه تمام نارضایتی های خود را به نبود حاکمیت برنامه‌ریزی استراتژیک در مجموعه ارکان وزارت جهادکشاورزی نمی دانستند.

  نتیجه اینکه، نسخه نهایی برای پیشگیری از اعتراضات تولیدکنندگان یا مصرف کنندگان بویژه دام و طیور کشور، ایجاد نظام برنامه‌ریزی استراتژیک و سیستمی با شاخص های ممتاز است به شرط اینکه، همکاران بزرگوار در این وزارتخانه به این نوشتارهای سازنده و دلسوزانه بیشتر توجه کنند.