• شماره خبر : 37102۶ ۹۸
 • تاریخ انتشار : یکشنبه, ۱۸ آذر
 • این صفحه را چاپ کن
 • سرمایه گذاری مبتنی بر مزیت منطقه ای در کشاورزی، راهکاری برای حل بحران بیکاری  و توسعه اقتصادی

  کاهش فقر، نابرابری در توزیع درآمد و بیکاری از جمله اهداف مهم  در برنامه های توسعه ای است. بررسی ها  نشان می دهد که توجه به مزیت منطقه ای در حوزه کشاورزی می تواند در بخش های سرمایه گذاری، توسعه روستا و اشتغال تاثیر بسزایی داشته باشد. بخش کشاورزی دارای توانمندی و ظرفیت بالایی در ایجاد اشتغال در کوتاه مدت است، ضمن آنکه موجب افزایش درآمد روستایی و کاهش شکاف درآمدی نیز می شود. از این جهت توجه به مزیت منطقه ای در روستاها  مبتنی بر زنجیره ارزش رسته هایی که دارای ارزش افزوده هستند، می تواند در توسعه مناطق روستایی و همچنین رفع مشکل بیکاری درکوتاه مدت راهکار مناسبی باشد.

  بحران بیکاری

  سرمایه گذاری مبتنی بر مزیت منطقه ای در کشاورزی، راهکاری برای حل بحران بیکاری  و توسعه اقتصادی

  نویسنده: مرتضی محرم خانی (استاد دانشگاه، تحلیل گر توسعه)

  کاهش فقر، نابرابری در توزیع درآمد و بیکاری از جمله اهداف مهم  در برنامه های توسعه ای است. بررسی ها  نشان می دهد که توجه به مزیت منطقه ای در حوزه کشاورزی می تواند در بخش های سرمایه گذاری، توسعه روستا و اشتغال تاثیر بسزایی داشته باشد. بخش کشاورزی دارای توانمندی و ظرفیت بالایی در ایجاد اشتغال در کوتاه مدت است، ضمن آنکه موجب افزایش درآمد روستایی و کاهش شکاف درآمدی نیز می شود. از این جهت توجه به مزیت منطقه ای در روستاها  مبتنی بر زنجیره ارزش رسته هایی که دارای ارزش افزوده هستند، می تواند در توسعه مناطق روستایی و همچنین رفع مشکل بیکاری درکوتاه مدت راهکار مناسبی باشد.

  توجه به مزیت های سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی می تواند ابعاد مختلف  توسعه (اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و حکمرانی) در هر منطقه را زیر تاثیر قرار دهد.

   تاثیر اقتصادی سرمایه گذاری مبتنی بر مزیت منطقه ای در حوزه کشاورزی شامل؛

  – کمک به تکمیل زنجیره ارزش محصولات در روستا،

  – ایجاد ارزش افزوده و ثروت در مناطق روستایی،

  – جلوگیری از انحراف سرمایه گذاری در هر منطقه و

  – ایجاد تعادل عرضه و تقاضای تولید و فروش محصولات در هر منطقه است.

   

   تاثیر اجتماعی سرمایه گذاری مبتنی بر مزیت منطقه ای در حوزه کشاورزی؛

  – توانمندسازی افراد روستا،

  – ایجاد اشتغال پایدار،

  – جلوگیری از تبعات ناشی از بیکاری،

  – افزایش رضایت مندی در زندگی روستایی،

  – جلوگیری از مهاجرت از روستا به کلان شهرها و

  – حفاظت و حمایت از سلامت مردم را در پی دارد.

   

   تاثیر زیست محیطی سرمایه گذاری مبتنی بر مزیت منطقه ای در حوزه کشاورزی نیز مشتمل بر؛

  – تولید مبتنی بر الگوی کشت منطقه ای،

  – تولید مبتنی بر استاندارد،

  – کمک به حفظ منابع طبیعی،

  – تولید محصول سالم و ارگانیک و

  – بهره برداری پایدار  از منابع خاکی است.

   تاثیر حکمرانی سرمایه گذاری مبتنی بر مزیت منطقه ای در حوزه کشاورزی؛

  – جلوگیری از خروج ارز از کشور،

  – کمک به اتصال به بازار های بین المللی و

  – ایجاد سهم بازار های بین المللی را در پی خواهد داشت.

  از آنجایی که؛ جامعه روستایی ایران از دیرباز دستخوش نابسامانی و نارسایی هایی بوده، شوربختانه سیاستگذاری  ها  و آینده نگری های کلان و جامع در آن ایجاد نشده است. هرچند که در اهداف کلی و راهبرد های کلان توسعه در هریک از برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور سیاست ها وخط مشی هایی در نظر گرفته شده اما به دلیل نبود هماهنگی های بین دستگاهی در سطح کلان کشور، توسعه یافتگی کمتری را در روستا ها شاهد بوده ایم. یکی از راه های توسعه یافتگی در روستا ها نگرش سرمایه گذاری مبتنی بر مزیت منطقه با رویکرد رشد فراگیر و توسعه پایدار است که ما از آن بی بهره ایم.

  امید که روزی تمامی روستاهای ایران به توسعه پایدار و تولید اقتصادی دست یابند.

  Email:morteza.moharamkhani@yahoo.com