• شماره خبر : 36895۲۹ ۹۸
 • تاریخ انتشار : سه شنبه, ۶ آذر
 • این صفحه را چاپ کن
 • سه برنامه حمایتی اتحادیه اروپا برای تامین امنیت غذایی در جهان/ استفاده از بودجه بخش خصوصی در توسعه کشاورزی پایدار

  اتحادیه اروپا با همکاری فائو، سه برنامه جداگانه برای تامین امنیت غذایی و توسعه روستایی در جهان، اجرا می کنند.

  تامین امنیت غذایی در جهان

  فائو گزارش داد؛

  سه برنامه حمایتی اتحادیه اروپا برای تامین امنیت غذایی در جهان/ استفاده از بودجه بخش خصوصی در توسعه کشاورزی پایدار

  اتحادیه اروپا با همکاری فائو، سه برنامه جداگانه برای تامین امنیت غذایی و توسعه روستایی در جهان، اجرا می کنند.

  به گزارش بخش بین الملل پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا) به نقل از فائو، اتحادیه اروپا و فائو همراه با شرکایشان در سازمان ملل متحد، صندوق بین المللی توسعه کشاورزی (IFAD) و برنامه غذایی جهانی (WFP)، در تاریخ ۲۳ نوامبر قراردادی ۱۲ میلیون دلاری به امضا رساندند.

  این قرارداد توسط نیوین میمیکا، کمیسیونر عالی در امور روابط و توسعه بین الملل اتحادیه اروپا و خوزه گرازیانو داسیلوا، مدیرکل فائو نهایی و قراردادی سه ساله برای اجرای طرح های جدید در زمینه حمایت از امنیت غذایی در جهان امضا شد.

   

  توانمندسازی زنان روستایی و مشارکت جامعه برای بهبود تغذیه در جهان

  بر اساس این طرح، نخستین پروژه با هدف توانمندسازی زنان روستایی با توجه به نقش مهم آنها در بهبود تغذیه و امنیت غذایی اجرا می شود.

  پروژه دوم، در راستای حمایت از مکانیسم های دولت ها برای تامین امنیت غذایی جهانی، شامل مشارکت بیشتر جامعه مدنی در سیاستگذاری ها خواهد بود.

  همچنین در طرح دیگری، این نهادها، به دنبال استفاده از بودجه بخش خصوصی برای حمایت از پروژه های توسعه کشاورزی هستند.

  دو طرح ابتدایی، برنامه های مشارکتی هستند که توسط سازمان فائو، صندوق بین المللی توسعه کشاورزی (IFAD) و برنامه غذای جهانی سازمان ملل متحد (WFP) اجرا خواهد شد.

  سرمایه گذاری این طرح ها، توسط سازمان فائو در همکاری نزدیک با دبیرخانه کمیسیون توسعه و همکاری های بین المللی انجام می شود.

  میمیکا در این باره گفت: این سه قرارداد، همکاری بین سه سازمان مستقر در رم (FAO، IFAD و WFP) را و همچنین ارتباط آنها با اتحادیه اروپا را تقویت خواهد کرد. بی صبرانه منتظر همکاری اثرگذار و نتیجه شفاف این پروژه ها هستیم.

  خوزه گرازیانو داسیلوا هم درباره اجرای این طرح ها، اظهار کرد: روابط فائو با اتحادیه اروپا با توجه به سابقه همکاری های موفقیت آمیز، مستحکم است. اتحادیه اروپا، اعتماد و پشتیبانی خود را از فائو نشان داده است و امیدواریم که این تلاش تیمی برای ساختن جهانی بدون گرسنگی ادامه پیدا کند.

   

  طرح حمایت از زنان روستایی و تغییرات بنیادین

  نخستین پروژه مشارکتی به ارزش ۵ میلیون یورو، برای توانمندسازی زنان روستایی با همکاری FAO، IFAD و WFP به اجرا درمی آید.

  این سه سازمان قصد دارند، مدلی ارتقا یافته برای توسعه مشاغل روستایی ارائه دهند. کمک به زنان کشاورزان، پروسه های تولید مواد غذایی و همچنین زنان سرپرست خانوار برای بهبود رشد و توسعه اقتصادی و تغذیه مناسب، در میان برنامه های این طرح قرار دارد.

  این سازمان ها همچنین در پی کسب اطمینان از اجرای این برنامه ها در تمامی بخش های مزرعه و زنجیره تولید هستند.

   

  مشارکت جامعه مدنی در راستای تامین امنیت غذایی

  پروژه دوم نیز با سرمایه گذاری ۳ میلیون یورویی در راستای حمایت از کمیته امنیت غذایی جهانی (CFS) به اجرا در می آید.

  سازمان بین المللی CFS که توسط فائو تشکیل شده است، سازمان های بین المللی و گروه های جامعه مدنی که در زمینه تامین امنیت غذایی فعالیت می کنند را با دولت ها همراه می کند تا با یک برنامه جهانی مشترک با گرسنگی و سوء تغذیه در جهان مبارزه کنند.

  این طرح مشارکت جامعه مدنی را در CFS تقویت خواهد کرد. همچنین، هیات مستقلی از کارشناسان می توانند مطالعات مهم و تحلیل های مستقل شان را در بحث های CFS وارد و در ایجاد اسناد راهنمای این سازمان، که ابزاری برای بهبود سیاست گذاری دولت هاست، مشارکت کنند.

   

  افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در تامین امنیت غذایی

  سومین پروژه که Agrintel نام دارد با سرمایه گذاری ۴ میلیون یورویی اجرا خواهد شد. این طرح، همکاری مشترک فائو و اتحادیه اروپا را در راستای حمایت از سرمایه گذاری ها افزایش خواهد داد.

  Agrintel، همچنین به دنبال تقویت سرمایه گذاری های خصوصی در سیستم های کشاورزی پایدار هستند و تاثیر قابل توجهی در توسعه دارند.

  این پروژه، پتانسیل های تحلیلی و تصمیم گیری کمیسیون اروپا را در زمینه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی افزایش می دهد. همچنین به اتخاذ تصمیم گیری های آگاهانه درباره سرمایه گذاری های خاص در زنجیره ارزش محصولات کشاورزی با رویکردی پایدار در بخش های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، کمک می کند.

  گفتنی است؛ اتحادیه اروپا، بزرگترین حامی مالی در توسعه بخش های مختلف در جهان است که بیش از نیمی کمک های توسعه رسمی در جهان را تامین می کند.

  کمیسیون اروپا، شریک مهم سازمان ملل متحد است که در راستای حمایت از برنامه ها و پروژه های توسعه ای در جهان تاکنون بیش از یک میلیارد یورو پرداخته است.

  اتحادیه اروپا، همچنان به عنوان شریک اصلی فائو، ۴۵ درصد از بودجه سازمان ملل متحد را نیز تامین می کند تاجایی که در سال ۲۰۱۷، سهم اتحادیه اروپا در این بخش به ۲۳۹ میلیون یورو رسید.