• شماره خبر : 6348۲۶ ۹۸
  • تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۱ شهریور
  • این صفحه را چاپ کن
  • سومین نمایشگاه دام و طیور، کشاورزی و ماشین آلات تجهیزات آبیاری و گلخانه های خرم آباد

    سومین نمایشگاه دام و طیور، کشاورزی و ماشین آلات تجهیزات آبیاری و گلخانه های خرم آباد

    زمان: ۲۱ تا ۲۴ مهر

    تلفن مجری برگزاری: ۴۴۹۵۳۰۳۶