• شماره خبر : 36554۲۷ ۹۸
 • تاریخ انتشار : دوشنبه, ۱۴ آبان
 • این صفحه را چاپ کن
 •  شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی ۴۰ درصد افزایش یافت

  شاخص قيمت توليدکننده محصولات گاوداري‎هاي صنعتي کشور در تابستان 97 به عدد ٣٣٢,٩٩ رسيد که ٢٦.١٠ درصد نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) و ٤٠.٣١ درصد نسبت به فصل مشابه سال گذشته (تورم نقطه به نقطه)، افزایش داشته است.

  گاوداري‌هاي صنعتي

  براساس اعلام مرکز آمار ایران:

   شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی ۴۰ درصد افزایش یافت

  شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‎های صنعتی کشور در تابستان ۹۷ به عدد ٣٣٢,٩٩ رسید که ٢۶.١٠ درصد نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) و ۴٠.٣١ درصد نسبت به فصل مشابه سال گذشته (تورم نقطه به نقطه)، افزایش داشته است.

  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا)، در فصل مورد بررسی شاخص تمامی اقلام با افزایش مواجه بوده است. در این میان، شاخص “گوساله پرواری “، با ٣٣,١۴ درصد بیشترین افزایش را نسبت به فصل قبل داشته است. بیشترین افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل گذشته با ۴٨,٠٠ درصد، مربوط به قلم “گوساله پرواری” است. درصد تغییر شاخص در چهار فصل منتهی به تابستان ١٣٩٧ نسبت به چهار فصل منتهی به تابستان ١٣٩۶، ٢٠,٩٠ درصد (تورم سالانه) می باشد.

   

  شاخص اقلام اصلی

  شاخص “گاو تلیسه” در تابستان ١٣٩٧ به ١٩٩,۴٩ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٢٠,۴٢ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۶,١۴ درصد افزایش نشان می‎دهد.

  شاخص “گاو شیری” در تابستان ١٣٩٧ به ١۵٢,٠٢ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ۵,۵٨ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٢,۴٧ درصد افزایش داشته است.

  شاخص “گاو نر داشتی” در تابستان ١٣٩٧ به ٢٢١,٢۶ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٧,٣٨ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢۵,٨۵ درصد افزایش نشان می‎دهد.

  شاخص “گوساله پرواری” در تابستان ١٣٩٧ به ۴٢٢,٧٠ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٣٣,١۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴٨,٠٠ درصد افزایش داشته است.

  شاخص “گاو حذفی شیری” در تابستان ١٣٩٧ به ۵٠٨,۶۵ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٣٢,٠٣ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴٧,۶٠ درصد افزایش نشان می‎دهد

  شاخص “گوساله نر زیر چهار ماه” در تابستان ١٣٩٧ به ٢۶۶,٣٣ واحد رسیده است که در مقایسه با فصل قبل ١۴,٨٣ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴١,٢۶ درصد افزایش نشان می‎دهد.

  شاخص “شیر” در تابستان ١٣٩٧ به ٣٢١,١٣ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٢۶,۴٧ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٩,٩۴ درصد افزایش نشان می‎دهد

  شاخص “کود” در تابستان ١٣٩٧ به ٣٣٢,١۵ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ١,٠٣ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٩,٨٣ درصد افزایش نشان می‎دهد.