• شماره خبر : 45302۵ ۹۸
 • تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۱۳ آذر
 • این صفحه را چاپ کن
 • عملکرد خوب بانک کشاورزی در میزان شفافیت و مدیریت مالی در ارزیابی های وزارت امور اقتصادی و دارایی

  وزارت امور اقتصادی و دارایی بعد از ارزیابی عملکرد شاخص های عمومی و اختصاصی سال 1397،بانک کشاورزی را در سطح خوب قرار داد.

  بانک کشاورزی؛

   

  عملکرد خوب بانک کشاورزی در میزان شفافیت و مدیریت مالی در ارزیابی های وزارت امور اقتصادی و دارایی

  وزارت امور اقتصادی و دارایی بعد از ارزیابی عملکرد شاخص های عمومی و اختصاصی سال ۱۳۹۷،بانک کشاورزی را در سطح خوب قرار داد.

  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران ( اگنا ) ؛ به نقل از  روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، دفتر بازرسی،مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد،موضوع فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشاورزی وبا هدف آگاهی از میزان موفقیت دستگاه ها در اجرای برنامه ها و اهداف کمی اصلاح نظام اداری و تخصصی،در ارزیابی های خود میزان شفافیت و مدیریت مالی در بانک کشاورزی را نزدیک به ۸۸ درصدتحقق تشخیص داده است.

  بر اساس این گزارش،این ارزیابی ها حاکی از آن است که بانک کشاورزی در ارتقای سلامت اداری،پاسخگویی و مسئولیت پذیری نیز بیش از ۸۶درصد تحقق عمل کرده است.