• شماره خبر : 36133۳۱ ۹۸
 • تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۱۸ مهر
 • این صفحه را چاپ کن
 • عوامل بیماری زا زیر پای پرورش دهندگان طیور/چکمه هایی که ویروس حمل می کنند

  مطالعات نشان می دهد، چکمه های کارکنان و پرسنل در واحدهای پرورش ایمنی طیور را با مخاطره مواجه می کند.

  پرورش دهندگان طیور

  عوامل بیماری زا زیر پای پرورش دهندگان طیور/چکمه هایی که ویروس حمل می کنند

  مطالعات نشان می دهد، چکمه های کارکنان و پرسنل در واحدهای پرورش ایمنی طیور را با مخاطره مواجه می کند.

  به گزارش بخش بین الملل پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا) به نقل از poultryhealthtoday، براساس مطالعه ای در دانشگاه گلف مونترال که در کنفرانس بیماری های طیور در سال ۲۰۱۸ ارائه شد، پرورش دهندگان همواره به دنبال راه هایی برای کاهش انتشار ویروس ها و باکتری ها در واحدهای پرورشی هستند.

  محققان در این مطالعه، مزرعه ای در منطقه کِبِک را انتخاب کردند و با استفاده از پاتوژن های واقعی در چکمه و سطح واحد پرورش، میزان آلودگی را زمانی که کارکنان این مزرعه، چکمه هایشان را تعویض می کردند، مورد بررسی قرار دادند.

  پاتوژن های مورد استفاده در این مطالعه یک سلول مقاوم به آمپسیلین E.coli و یک باکتریوفاژ T4 بود.

  همچنین محققان میزان آلودگی را براساس تعداد قدم هایی که کارکنان مزرعه در مناطق آلوده و تمیز برمی دارند، ارزیابی کردند.

  در مجموع، شایع ترین نقض ایمنی، هم در منطقه تمیز و هم آلوده، در محل پوشیده شدن چکمه ها یافت شد، به جای اینکه در بخش های بین مناطق تمیز و آلوده که اصلا چکمه ها در این مناطق تعویض نشده اند، مشاهده شود.

  محققان دریافتند که اگر کارکنان مزرعه چکمه هایشان را تعویض نکنند، اولین قدم به یک منطقه تمیز یا آلوده همیشه مهمترین عامل ایجاد آلودگی بیماری زا است. همچنین براساس این مطالعه، سطح آلودگی با قدم های بعدی کاهش چشمگیری پیدا نمی کند. سطح زیرین چکمه حتی پس از ۱۰ قدم، هنوز به شدت آلوده است.