• شماره خبر : 32000۳ ۹۸
  • تاریخ انتشار : شنبه, ۱۹ اسفند
  • این صفحه را چاپ کن
  • فراخوان دامپزشکان متقاضی همکاری به عنوان کارشناس بازدید از اماکن دامی در استان کرمانشاه

    نظام دامپزشکی استان کرمانشاه در اطلاعیه ای اعلام کرد:

    دامپزشکان متقاضی جهت همکاری به عنوان کارشناس بازدید از اماکن دامی موضوع ماده ۵ قانون نظام جامع دامپروری کشور، در صورت تمایل درخواست کتبی خود را به دفتر نظام دامپزشکی تحویل نمایند.