• شماره خبر : 36590۲۹ ۹۸
 • تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۱۶ آبان
 • این صفحه را چاپ کن
 • لزوم حرکت به سمت کشاورزی مبتنی بر کسب و کار/سهم ۳۰ درصدی کسب و کارهای کشاورزی در ایران

  مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: تمامی سیاست های این سازمان در زمینه اشتغال روستایی حرکت از کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی مبتنی بر کسب و کار با تمرکز بر تامین مالی زنجیره ارزش است.

  شیرزاد مدیرعامل سازمان تعاون روستایی

  مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مطرح کرد:

  لزوم حرکت به سمت کشاورزی مبتنی بر کسب و کار/سهم ۳۰ درصدی کسب و کارهای کشاورزی در ایران

  مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: تمامی سیاست های این سازمان در زمینه اشتغال روستایی حرکت از کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی مبتنی بر کسب و کار با تمرکز بر تامین مالی زنجیره ارزش است.

  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا)، حسین شیرزاد در گفت و گو با رادیو اقتصاد افزود: بطورکلی در این رویکرد هم ایجاد شغل های جدید و هم تثبیت اشتغال روستایی توامان دنبال خواهد شد.

  وی اظهار کرد: سازمان مرکزی تعاون روستایی بجای تکیه بر فعالیت های جزیره ای و مستقل که بیشتر بر مبنای کشاورزی خانواری و معیشتی استوار است رویکرد خود را به سمت کشاورزی مبتنی بر کسب و کار با محوریت بنگاه های تعاونی معطوف کرده است.

  مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: اگر رویکرد مزبور در کسب و کارهای کشاورزی در نظرگرفته شود بدون شک سهم این نوع کسب و کارها از مرحله تامین نهاده ها تا تجارت از برجستگی خاصی برخوردار خواهد شد.

  وی افزود: هم اکنون سهم کسب و کارهای کشاورزی در ایران بیش از ۳۰ درصد کسب و کارهای کشور را شامل می شود.

  شیرزاد تصریح کرد: تولید در رویکرد حرکت از کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی مبتنی بر کسب و کار تکیه بر بنگاه ها و مزیت های رقابتی خواهد بود.

  وی گفت: بنگاه ها برای پایداری تولید خود در مناطق مختلف در قالب اشکال گوناگون نظام های بهره برداری فعالیت می کنند.

  مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در ادامه ضمن اشاره به اینکه مزیت نسبی در تولید محصولات کشاورزی دیگر جایگاهی ندارد بر لزوم فعالیت ها مبتنی بر مزیت رقابتی در کشور تاکید کرد.