• شماره خبر : 39034۲ ۹۸
 • تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۲۲ اسفند
 • این صفحه را چاپ کن
 • مجوز همکاری ایران و مجارستان در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی صادر شد

  هیات وزیران مجوز امضای موقت موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دو کشور ایران و مجارستان را صادر کرد.

  هیات وزیران

  با تصویب هیات وزیران؛

  مجوز همکاری ایران و مجارستان در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی صادر شد

  هیات وزیران مجوز امضای موقت موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دو کشور ایران و مجارستان را صادر کرد.

  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا) به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، هیات وزیران در جلسه امروز صبح خود به ریاست معاون اول رییس جمهوری، با توجه به تمایل دولت ایران و مجارستان به همکاری در زمینه حفظ نباتات و مهار آفات مربوط به گیاهان و فرآورده های گیاهی و کنترل و جلوگیری از ورود و انتشار آن ها در کشورهای خود، با صدور مجوز برای امضای موقت موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دو کشور موافقت کرد.