• شماره خبر : 9459۳ ۹۷
  • تاریخ انتشار : دوشنبه, ۳۰ شهریور
  • این صفحه را چاپ کن
  • مراسم امضاء ياداشت تفاهم همكاري وزير جهاد كشاورزي با وزير كشاورزي فرانسه