- پايگاه اطلاع رساني كشاورزي ايران - http://agna.ir -

مرتضی رضایی به عنوان معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام منصوب شد

دکتر حسن رکنی

مراسم تودیع و معارفه؛

مرتضی رضایی به عنوان معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام منصوب شد

 

مراسم تودیع و معارفه [1] معاون وزیر جهاد کشاورزی [1] در امور دام در محل وزارت جهاد کشاورزی در حال برگزاری است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا) [1]، در این مراسم مرتضی رضایی [1]، رییس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور [1]، با حکمی از سوی محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی به عنوان معاون وزیر در امور دام معرفی می شود.

همچنین مراسم تودیع حسن رکنی [1] نیز با حضور برخی معاونان وزیر جهاد کشاورزی در محل وزارتخانه برگزار خواهد شد.

[2] [3] [4]