- پايگاه اطلاع رساني كشاورزي ايران - http://agna.ir -

نشست مشترک اعضای هیات عالی رتبه مسئولان بخش تعاونی های کشاورزی فرانسه و ایران

نشست مشترک اعضای هیات عالی رتبه مشئولان بخش تعاونی های کشاورزی فرانسه با مسئولان و مدیران تعاونی های کشاورزی ایران


مکان: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

[15] [16] [17]