• شماره خبر : 23367۶ ۹۸
  • تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۶ اردیبهشت
  • این صفحه را چاپ کن
  • نشست مشترک وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون کشاورزی اتحادیه اروپا

    نخستین نشست مشترک وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپا با رویکرد توسعه همکاری های کشاورزی میان ایران و اتحادیه اروپا 2 تا 3 اردی بهشت ماه 1396- تهران برگزار گردید.


    کلید واژه ها: