• شماره خبر : 39489۲۴ ۹۸
 • تاریخ انتشار : شنبه, ۲۴ فروردین
 • این صفحه را چاپ کن
 • نقش آفرینی سازمان نظام مهندسی کشاورزی در همراهی با وزارت جهاد برای بازسازی مناطق سیل زده

  سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و چگونگی نقش آفرینی آن در همراهی با وزارت جهاد کشاورزی در عرصه بازسازی مناطق سیل زده، مبنای الزام بر مسئولیت پذیری اجرایی این سازمان در سرمایه‌گذاری کلان و بلند مدت دولت نسبت به اصلاح و توسعه زیرساخت های کشاورزی است.

  سازمان نظام مهندسی کشاورزی

  نقش آفرینی سازمان نظام مهندسی کشاورزی در همراهی با وزارت جهاد برای بازسازی مناطق سیل زده

   

  علی تقی خانی- تحلیل گرتوسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی کشاورزی

  سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و چگونگی نقش آفرینی آن در همراهی با وزارت جهاد کشاورزی در عرصه بازسازی مناطق سیل زده، مبنای الزام بر مسئولیت پذیری اجرایی این سازمان در سرمایه‌گذاری کلان و بلند مدت دولت نسبت به اصلاح و توسعه زیرساخت های کشاورزی است.

  تغییرات و پدیده های اکوسیستم مانند سیلاب ویرانگر بی سابقه در ایران همواره می تواند منشاء تحولات گسترده ای برای شناسایی ضعف ها، قصورات در پیش بینی های لازم یا خارج از تفکرات و تصورات بشریت در سطح تکنولوژیک، نظام های مدیریتی، ساختاری، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی جامع رشد، توسعه و پیشرفت بخش های مختلف اقتصادی به ویژه کشاورزی با خردورزی مسئولان باشد.

  شرط اساسی، پذیرشِ نیازمندی به اصلاحات سیستمی و برنامه‌ریزی کلان کشور مطابق با پدیده اکوسیستم درخصوص زیرساخت های اقتصادی است. بررسی های نظری سیلاب در شمال و جنوب کشور نشان داد زیرساخت ها در بخش های اقتصادی نیازمند بازنگری جدی با سرمایه گذاری کلانِ نظام به ویژه در بخش کشاورزی، نیرو، مسکن، شهرسازی و راهسازی است.

  تردیدی نیست موضوعات بنیادی و زیرساختی جامعه در زیر بخش های اقتصادی کشور نادیده گرفته شده است که سیلاب اخیر ۲۰ هزار میلیارد تومان با محوریت کشاورزی که ۵۰ درصد خسارات وارده را ناشی می‌شود دربرمی‌گیرد.

  بنابراین از هم اکنون ضروری است سازمان برنامه بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومان خسارات وارده به بخش کشاورزی که به طور عمده زیرساختی است، تحت برنامه‌ریزی جامع و مشترک با زیربخش های مرتبط و محوریت وزارت جهاد کشاورزی به نحوی تخصیص داده شود که در قالب برنامه ریزی جامع منجر به اصلاح و توسعه زیرساخت های کشاورزی گردد و از سوی وزارتخانه نیز با اطمینان در اختیار بخش خصوصی تحت مدیریت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور قرار گیرد تا سیاست های جامع برنامه‌ریزی شده وزارت جهاد کشاورزی بدرستی اجرایی و نظارت راهبردی گردد.

  نگرانی که در ارتباط با اجرایی شدنِ نظریه تقدیمی فوق دارم، فراموشی مسوولان پس از چند ماه از حادثه سیلاب و بازگشت به اشتباهات استراتژیک در بخش زیرساخت های کشاورزی است که باید در انتظار رخدادی مشابه سیلاب برای بخش کشاورزی با خساراتی فراتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان باشیم. بارها در مقالات عنوان کرده‌ایم دولت هرگز مجری عملیاتی مطلوبی برای پروژه‌های بزرگ، میانی حتی کوچکِ زیرساختی، تولیدی و تجاری نبوده و نیست.

  نتیجه استراتژیک که باید از سیلاب بی سابقه درس عبرت گرفت، توجه کامل به برنامه ریزی اصلاح زیرساخت های کشاورزی و منابع طبیعی برخلاف گذشته با تخصیص اعتبارات ویژه و خردمندانه است و از طرفی صددرصد بخش اجرایی سیاست های جامع برنامه‌ریزی شده وزارت جهاد کشاورزی به بخش خصوصی توانمند و تخصصی تحت مدیریت جامع نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی است.

  امیدوارم نعمت الهی باران، اقلیم با تغییرات ضعف و شدت که محور اصلی کشاورزی است با رویکرد سرمایه‌گذاری کلانِ دولت در زیر ساخت ها، مهندسین و مدیران کشاورزی قادر باشند، از حداکثر ظرفیت‌های اکولوژیک و اقلیمی به سود منافع ملی با خردورزی انجام وظیفه نمایند.

  کشاورزی ایران رو به رشد است، ظرفیت‌های اقتصادی بسیار دارد و سیلاب اخیر را نعمت و عامل تحول از دیدگاه ضرورتِ توجه عمیق مسوولان نظام به آن می بینم. شاید تلنگری باشد مسئولان نسبت به اصلاح و توسعه زیرساخت های اقتصادی بویژه امنیت غذایی کشور ایران بکوشند. عدم توسعه کشاورزی و امنیت غذایی کشور یعنی وابستگی مطلق! اقدامات نظامی و تسلیحاتی نیاز هست ولی ضامنِ کافی مقاوم سازی در برابر نظام سلطه نیست. بدون تردید اقتدارِ نظام یعنی توسعه کشاورزی پایدار و امنیت غذایی کشور ولاغیر بقیه فرع است! انشاءالله اهمیت موضوع بین زمامداران، درک عمیق ایجاد کند تا به کشاورزان و کشاورزی مملکت بیش از گذشته توجه شود.