• شماره خبر : 22333۳ ۹۷
  • تاریخ انتشار : یکشنبه, ۱۵ اسفند
  • این صفحه را چاپ کن
  • گزارش تصویری ؛ نمایشگاه کشاورزی و دامپروری SIMA فرانسه