• شماره خبر : 32414۲۲ ۹۸
 • تاریخ انتشار : شنبه, ۱۸ فروردین
 • این صفحه را چاپ کن
 • واردات چند بذر منوط به رعایت شرایط قرنطینه ای شد

  براساس بخشنامه دفتر واردات گمرک، واردات دانه لوبیای خوراکی، بذر کاکتوس، چیپس پوست کاج و بذر چمن منوط به رعایت شرایط قرنطینه ای شد.

  واردات دانه لوبیا

  واردات چند بذر منوط به رعایت شرایط قرنطینه ای شد

  براساس بخشنامه دفتر واردات گمرک، واردات دانه لوبیای خوراکی، بذر کاکتوس، چیپس پوست کاج و بذر چمن منوط به رعایت شرایط قرنطینه ای شد.

  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا) و بر اساس اعلام مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک، دانه لوبیای خوراکی برای مصرف خوراکی از کشورهای دانمارک و کامرون، بذر کاکتوس با هدف کاشت از کشور آلمان و چیپس پوست کاج برای کاشت گیاهان زینتی جزو کالاهایی هستند که باید برای ورود به کشور شرایط قرنطینه ای را طی کنند.

  بر اساس این بخشنامه، این کالاها در فهرست کالاهای با ریسک قرنطینه ای متوسط قرار دارند و واردات این سه کالا باید با رعایت شرایط قرنطینه ای و بازدید کارشناس قرنطینه در مرز ورودی (گمرک ترخیص کننده) امکان پذیر است.

  همچنین بر اساس بخشنامه دفتر واردات گمرک، واردات بذر چمن منوط به رعایت شرایط قرنطینه و بازرسی کارشناسان قرنطینه است.

  طی مکاتبات دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت جهادکشاورزی با دفتر واردات گمرک ایران درباره ترخیص بذر چمن از گمرکات اجرایی برای مصارف کاشت، از تمام کشورها در فهرست کالا با ریسک قرنطینه متوسط قرار دارد و واردات آن منوط به رعایت شرایط قرنطینه ای و نیز بازدید کارشناسان قرنطینه در گمرکات ترخیص کننده است.

  به گزارش ایرنا، برای ثبت سفارش بذرهایی که در فهرست کالاهای با ریسک متوسط قرار دارند، نیازی به اخذ مجوز سازمان حفظ نباتات نیست اما برای ورود و ترخیص آن باید علاوه بر ارائه گواهی بهداشت نباتی (قرنطینه) کشور مبداء، شرایط قرنطینه ای نیز برای آنها رعایت شود.

   


  کلید واژه ها:
  , , ,