- پايگاه اطلاع رساني كشاورزي ايران - http://agna.ir -

پنجاه و هفتمین شماره فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی (پاییز ۹۶) منتشر شد.

[1]

پنجاه و هفتمین شماره فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی (پاییز ۹۶) منتشر شد. در بخشی از سرمقاله این شماره با عنوان ارتقای ضریب نفوذ دانش پاشنه آشیل ارتقای بهره وری در بخش کشاورزی میخوانیم: دانش به عنوان یکی از مؤلفه های بسیار مؤثر در تحولات اقتصادی و اجتماعی به شمار می آید و یک کالای عمومی محسوب می شود، چرا که می توان دانش را بدون کاهش و استهلاک، با دیگران به اشتراک گذاشت. در عین حال، این یک مشخصه ی منحصر به فرد برای این کالای عمومی محسوب می گردد که بر خلاف سایر کالاهای فیزیکی مثل سرمایه، دارایی های مادی و منابع طبیعی، استفاده از آن از کمیتش نمی کاهد و می توان از آن بارها استفاده کرد.

[2] [3] [4]