• شماره خبر : 12782۲۴ ۹۸
  • تاریخ انتشار : دوشنبه, ۲۰ آذر
  • این صفحه را چاپ کن
  • پنجمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی, نهادها، آبیاری، آبرسانی، بسته بندی، تجهیزات گلخانه ای، صنایع و ماشین آلات وابسته جیرفت

    پنجمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی, نهادها، آبیاری، آبرسانی، بسته بندی، تجهیزات گلخانه ای، صنایع و ماشین آلات وابسته جیرفت
    ۱۶ الی ۱۳ دی ماه ۱۳۹۴


    کلید واژه ها: