- پايگاه اطلاع رساني كشاورزي ايران - http://agna.ir -

پنجمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی, نهادها، آبیاری، آبرسانی، بسته بندی، تجهیزات گلخانه ای، صنایع و ماشین آلات وابسته جیرفت

پنجمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی, نهادها، آبیاری، آبرسانی، بسته بندی، تجهیزات گلخانه ای، صنایع و ماشین آلات وابسته جیرفت
۱۶ الی ۱۳ دی ماه ۱۳۹۴

[1] [2] [3]