• شماره خبر : 32644۵ ۹۸
 • تاریخ انتشار : پنج شنبه, ۲۳ فروردین
 • این صفحه را چاپ کن
 • پیش بینی میزان انتشار گاز متان با مدل های ساده و متغیرهای خوراک

  کنسرسیوم بین المللی متخصصان دام با طرح این سوال که آیا محاسبه درستی در سنجش انتشار گاز متان انجام می شود، معتقد است، متان موضوع داغی است که اندازه گیری آن پیچیده و پر هزینه خواهد بود.

  انتشار گاز متان توسط گاوها

  کنسرسیوم بین المللی متخصصان دام، عوامل انتشار گاز متان را بررسی کرد:

  پیش بینی میزان انتشار گاز متان با مدل های ساده و متغیرهای خوراک

  کنسرسیوم بین المللی متخصصان دام با طرح این سوال که آیا محاسبه درستی در سنجش انتشار گاز متان انجام می شود، معتقد است، متان موضوع داغی است که اندازه گیری آن پیچیده و پر هزینه خواهد بود.

  به گزارش بخش بین الملل پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران(اگنا)، تولید متان (CH4) روده از گاوها سبب انتشار گازهای گلخانه ای جهانی می شود.

  اندازه گیری CH4 روده ای در مقیاس بزرگ، پیچیده، گران و غیر عملی  است و معمولا از مدل هایی برای پیش بینی تولید CH4 استفاده می شود.

  بر پایه این گزارش، ساخت مدل های پیش بینی قوی، نیاز به اطلاعات گسترده ای از حیوانات تحت سیستم های مختلف مدیریت در سراسر جهان دارد.

   

  مطالعه روی ۵ هزار و ۲۰۰ گاو در مناطق خاص

  این گزارش می افزاید: در یک مقاله جدید که در Global Change Biology چاپ شد، محققان به این نتیجه رسیدند که برای تجدید نظر در عوامل انتشار گاز متان توسط گاوهای شیری در مناطق خاص به انجام برآوردهای درست در فهرست ملی نیاز است.

  در این تحقیق  اندازه گیری داده ها در بیش از ۵ هزار و ۲۰۰ گاو شیرده با همکاری متخصصان دام از ۱۵ کشور بررسی شد.

  این مطالعه بزرگ نشان داد که انتشار گاز متان از گاوهای شیری می تواند با استفاده از مدل های ساده ای که نیاز به متغیرهای مرتبط با خوراک دارند، پیش بینی شود.

  همچنین مدل هایی که نیاز به  ماده خشک مصرفی DMI) ) یا NDF+DMI (الیاف نامحلول در شوینده خنثی) دارند، می توانند در پیش بینی های درست به پژوهشگران کمک کنند تا جایگزین هایی برای مدل های پیچیده، ارائه دهند.

  محققان همچنین به این نکته اشاره دارند که فاکتورهای تبدیل گاز متان برای مناطق خاص به پیش بینی های دقیق تربرای انتشار در فهرست ملی نیاز است.

   

  استراتژی هایی برای بهبود دقت

  این تحقیق کنسرسیوم، فرصت هایی را برای اضافه شدن فاکتورهای تغییر متان خاص منطقه ای در فهرست ملی ارائه می دهد.

  این امر برای بهبود دقت ارزیابی اثرات کربن از سیستم های تولید گاوهای شیری در چند منطقه در سراسر جهان  و کمک به طراحی استراتژی های کاهش انتشار گاز متان ضروری به نظر می رسد.

  تیمی که این تحقیق را انجام داد، در حال حاضر پایگاه های مشابهی را برای پیش بینی و کاهش انتشار متان از گاو گوشتی و نشخوارکنندگان کوچک (گوسفند و بز) توسعه می دهد.

   

  منبع: http://www.allaboutfeed.net/Compound-Feed/Articles/2018/4/Methane-emission-factors-need-revision-270077E/