• شماره خبر : 6376۲۶ ۹۸
  • تاریخ انتشار : پنج شنبه, ۲۳ شهریور
  • این صفحه را چاپ کن
  • پنجمین نمایشگاه دام و طیور اهواز

    پنجمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور ، شیلات و آبزیان ، دامپزشکی ،صنایع و ماشین آلات کشاورزی ،نهاده ها ، آبیاری و آبرسانی اهواز

    زمان:  ۲۳ لغایت ۲۶ آبان ماه 

    مجری: شرکت جام-۳۲۶۵۹۵۴۰