• شماره خبر : 34481۲۷ ۹۷
 • تاریخ انتشار : یکشنبه, ۱۷ تیر
 • این صفحه را چاپ کن
 • کاهش سرانه تولید گوشت قرمز و شیر/بیشترین تخم مرغ به ازای هر نفر در قزوین تولید شد

  مرکز آمار ایران متوسط تولید برخی اقلام خوراکی به ازای هر ایرانی در سال 95 را نسبت به سال 85 اعلام کرد که براساس آن متوسط توليد گوشت قرمز١٠، شير ١٢١، گوشت مرغ ٢٦ و تخم مرغ ١٢ كيلو است.

  کاهش سرانه تولید گوشت قرمز و شیر

  مرکز آمار ایران اعلام کرد؛

  کاهش سرانه تولید گوشت قرمز و شیر/بیشترین تخم مرغ به ازای هر نفر در قزوین تولید شد

  مرکز آمار ایران متوسط تولید برخی اقلام خوراکی به ازای هر ایرانی در سال ۹۵ را نسبت به سال ۸۵ اعلام کرد که براساس آن متوسط تولید گوشت قرمز١٠، شیر ١٢١، گوشت مرغ ٢۶ و تخم مرغ ١٢ کیلو است.

  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا)، براساس این گزارش، به طور متوسط در سال ١٣٨۵، برای هر ایرانی، ١٢ کیلو گوشت قرمز، ١١٠ کیلو شیر، ١٩ کیلو گوشت مرغ و ١٠ کیلو تخم مرغ تولید شده است که در سال ١٣٩۵، به ١٠ کیلو گوشت قرمز، ١٢١ کیلو شیر، ٢۶ کیلو گوشت مرغ و ١٢ کیلو تخم مرغ در سال رسیده است.

  براساس آخرین سالنامه آماری کشور، میزان تولید گوشت قرمز کشور در سال ١٣٩۵، نسبت به ١٣٨۵، حدود یک درصد کاهش، میزان تولید شیر کشور در سال ١٣٩۵، نسبت به سال ١٣٨۵، ٢۵ درصد افزایش، میزان تولید گوشت مرغ در سال ١٣٩۵، نسبت به سال ١٣٨۵، ۵٢ درصد افزایش و میزان تولید تخم مرغ در سال ١٣٩۵، نسبت به سال ١٣٨۵، ٣٩ درصد افزایش یافته است.

  در استان ایلام به‌ازای هر شهروند ایلامی ٢٩ کیلو گوشت قرمز،‌ به‌ازای هر شهروند قزوینی ٣٨٩ کیلو شیر، به‌ازای هر شهروند گلستانی ٨٨ کیلو گوشت مرغ و به‌ازای هر شهروند قزوینی ۵٧ کیلو تخم مرغ تولید شده است که این استان‌ها در کالاهای مذکور بیشترین تولید را به‌ازای هر نفر جمعیت خود دارا بوده‌اند.