• شماره خبر : 34461۲۷ ۹۷
 • تاریخ انتشار : شنبه, ۱۶ تیر
 • این صفحه را چاپ کن
 • کاهش ۷۰۰ هزار تنی واردات خوراک دام صنعتی با استفاده از ظرفیت داخلی

  مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور با بیان اینکه ظرفیت کارخانه های تولید خوراک دام 19 تا 20 میلیون تن برآورد شده اما در حال حاضر تولید خوراک صنعتی کمتر از 50 درصد ظرفیت موجود است، گفت: خواب سرمایه و استفاده نکردن از این ظرفیت، به صنعت صدمه زیادی می زند.

  کاهش 700 هزار تنی واردات خوراک دام صنعتی

  مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور:

  کاهش ۷۰۰ هزار تنی واردات خوراک دام صنعتی با استفاده از ظرفیت داخلی

  مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور با بیان اینکه ظرفیت کارخانه های تولید خوراک دام ۱۹ تا ۲۰ میلیون تن برآورد شده اما در حال حاضر تولید خوراک صنعتی کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت موجود است، گفت: خواب سرمایه و استفاده نکردن از این ظرفیت، به صنعت صدمه زیادی می زند.

  برومند چهارآیین در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا)، اظهار کرد: از آنجایی که استفاده از خوراک آماده بر کاهش ضریب تبدیل اثرگذار است، هزینه ها را نیز به طور قابل ملاحظه ای کاهش می دهد.

  وی افزود:  ما کشور وارکننده ای هستیم و عمده نهاده های موردنیاز تولید را وارد می کنیم، بنابراین استفاده از خوراک آماده افزون بر بهبود ضریب تبدیل، سالیانه صرفه جویی ارزی قابل توجهی برای کشور به همراه خواهد داشت.

   

  تاثیر بیشتر برگزاری منطقه ای فیداکسپو بر صنعت دام و طیور

  مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور با بیان اینکه هدف همه نمایشگاه ها آشنا کردن فعالان آن صنعت با آخرین محصولات، تکنولوژی ها و فناوری هاست، گفت: با حضور در فیداکسپو، فعالان صنعت ترغیب و تشویق می شوند تا به استفاده از فناوری ها و دان های صنعتی روی بیاورند.

  چهارآیین با اشاره به اینکه در یک دوره فیداکسپو حضور داشته و شاهد تاثیرگذاری آن بوده است، گفت: به لحاظ جغرافیایی ۶ منطقه تعریف شده داریم که اگر فیداکسپو در این مناطق برگزار شود، امکان حضور فعالان صنعت به خصوص تولیدکنندگان که در حلقه های آخر تولید قرار دارند، افزایش می یابد.

  او ادامه داد: از آنجایی که نمایشگاه مصرف کننده نهایی نهاده ها را هدف قرار داده و پراکنش آنها نیز بسیار زیاد است، اگر به شکل منطقه ای برگزار شود، تاثیر بیشتری بر فعالان صنعت خواهد گذاشت.

   

  کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت موجود تولید می کنیم

  چهارآیین با بیان اینکه ظرفیت کارخانه های تولید خوراک دام ۱۹ تا ۲۰ میلیون تن برآورد شده اما در حال حاضر تولید خوراک صنعتی کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت موجود است، گفت: خواب سرمایه و عدم استفاده از این ظرفیت صنعت صدمه زیادی می زند. در صورتی که با استفاده ظرفیت موجود، حدود ۷۰۰ هزار تن واردات خوراک دام صنعتی کاهش خواهد یافت.

  وی افزود: با وجود اینکه توان تولید خوراک آماده را داریم و کارخانه های مجهزی هم در سطح کشور احداث شده، اما به دلیل بالاتر بودن قیمت تمام شده دان صنعتی نسبت به دان دستی که در داخل مرغداری ها تولید می شود، تولیدکنندگان رغبتی به استفاده از آن ندارند و ما نتوانستیم از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم.

  او ادامه داد: همچنین تولیدکنندگان هنوز به طور کامل با مزایای استفاده از خوراک آماده آشنا نیستند.

  مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور با تاکید بر اینکه برگزاری نمایشگاه راهکار موثری برای آشنایی فعالان صنعت با مزایای خوراک آماده است، اظهار کرد: ما نتوانستیم تولیدکننده را به این باور برسانیم که استفاده از دان صنعتی چه مزایایی برایش به همراه خواهد داشت.

   

  ۹۵ درصد عوامل بیماری زا در خوراک آماده از بین می رود

  مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور با بیان اینکه خوراک یکی از عوامل ورود بیماری به گله است، گفت: امکان سرایت آلودگی در خوراک خامی که از بنادر حمل و به مرغداری ها می رسد، با وجود ضدعفونی هایی که در مراحل مختلفی روی آن انجام می شود تا به دست مرغدار برسد، دور از ذهن نیست.

  وی افزود: در صورتی که اگر مواداولیه در کارخانجات فرآوری شود، بیش از ۹۵ درصد اجرام پاتوژن یا بیماری زا در داخل آن از بین می رود.

  چهارآئین با اشاره به اینکه باید استفاده از خوراک آماده را به یک باور در میان مرغداران تبدیل کنیم، اظهار کرد: مرغدار باید بداند که اگر از دان صنعتی استفاده کند، میزان تلفات کاهش پیدا خواهد کرد و حتی کاهش چند درصدی آن، می تواند قیمت خوراک آماده را به لحاظ اقتصادی توجیه کند.

  او ادامه داد: اگر تاثیر استفاده از خوراک آماده روی کاهش تلفات، کاهش FCR (ضریب تبدیل غذایی) و بالا بردن بهره وری در داخل واحد مورد توجه قرار بگیرد و بتوانیم آن را به عنوان یک باور به تولیدکننده منتقل کنیم، قطعا خواهیم توانست از ظرفیت موجود بیشترین استفاده را ببریم.

   

  مرغداران سنتی در فیداکسپو شرکت کنند

  چهارآیین شرکت در نمایشگاه را به مرغدارانی که هنوز به شکل سنتی کار می کنند، پیشنهاد کرد و گفت: شرکت در فیداکسپو می تواند مرغداران را به سمت استفاده بیشتر از خوراک آماده نزدیک کند.