• شماره خبر : 38934۲ ۹۸
 • تاریخ انتشار : یکشنبه, ۱۹ اسفند
 • این صفحه را چاپ کن
 • کرمان: هشدار به گندمکاران جنوب استان

  مدير زراعت سازمان جهاد کشاورزي جنوب کرمان گفت : گندمکاران جنوب استان کرمان در صورت مشاهده هر گونه لکه ، تغيير رنگ ، سوختگي و خشکيدگي بر روي خوشه و برگ هاي گندم اطلاع دهند.

  مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت : گندمکاران جنوب استان کرمان در صورت مشاهده هر گونه لکه ، تغییر رنگ ، سوختگی و خشکیدگی بر روی خوشه و برگ های گندم اطلاع دهند.

  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا) به نقل از غلات نیوز ، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت : کشاورزان با هماهنگی کارشناسان نسبت به پیشگیری و کنترل عامل خسارت اقدام کنند.
  فرامرز رستگاری افزود : با توجه به تجربیات سال های قبل و شرایط اقلیمی و امکان بروز بیماری‌های لکه برگی و خوشه گندم (سفیدک، سپتوریوز، لکه خرمایی، لکه نواری باکتریایی و فوزاریوم خوشه ) و تحمیل خسارت دور از انتظار نیست.
  مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان اظهار داشت: چنانچه با بیماری ها مبارزه نشود ۲۵ تا ۵۰ درصد عملکرد مزارع گندم کاهش می یابد.
  وی اظهار داشت : برای مبارزه شیمیایی، کنترل خسارت می توان از سموم تیلت، آلتو و ایمپکت به نسبت نیم لیتر یا فولیکور و آلرت به میزان یک لیتر و یا آرتئا به میزان ۰/۳ لیتر در هکتار استفاده کرد.
  رستگاری مناسب ترین زمان استفاده از سموم را در مرحله رشد طولی ساقه، شکم خوش و پر شدن دانه عنوان کرد.