• شماره خبر : 39943۲۲ ۹۸
 • تاریخ انتشار : سه شنبه, ۱۰ اردیبهشت
 • این صفحه را چاپ کن
 • کشاورزان هندی با پپسی سرشاخ شدند

  شرکت پپسی‌ آمریکا با ادعای اینکه چند کشاورز هندی سیب‌زمینی‌های مخصوص و ثبت‌شده به نام این شرکت را کشت کرده‌اند از آنها شکایت کرد. کشاورزان هندی هر گونه توافق با شرکت پپسی را در این زمینه رد کرده‌اند.

  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا) به نقل از راشاتودی، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شرکت پپسی آمریکا از چند کشاورز هندی به دلیل کشت سیب‌زمینی‌هایی که به اسم این شرکت ثبت شده‌اند، شکایت کرده است. پپسی در قالب این شکایت به کشاورزان پیشنهاد داده است که یا از طریق امضای قراردادی، تعهد می‌دهند دیگر از این سیب‌زمینی‌ها کشت نکنند و یا از طریق امضای یک قرارداد با پپسی برای کشت این سیب‌زمینی‌ها و تحویل محصول نهایی به پپسی با این شرکت آمریکایی مصالحه کنند.

  کشاورزان که هم از سوی مقامات هندی و هم از سوی دیگر کشاورزان حمایت می‌شوند، اعلام کرده‌اند که برنامه‌ای برای مصالحه با پپسی ندارند.

  پپسی از این کشاورزان که در ایالات گوجارات هند هستند شکایت کرده و درخواست غرامت کرده است.

  شرکت پپسی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تا پیش از این با کشاورزان هندی قرارداد می‌بست و بذر سیب‌زمینی را در اختیار آنها قرار می‌داد و شرط ضمن قرارداد این بود که این کشاورزان نیز محصول را با قیمتی که از قبل تعیین شده مجددا به پپسی بفروشند.

  به نظر می‌رسد پپسی علیه ۴ کشاورز در محله احمدآباد هند نیز دعوی قضایی مطرح کرده است. یکی از کشاورزان می‌گوید؛ در صورتی که ما طرح مصالحه با پپسی را بپذیریم بدین معناست که ما اشتباهی مرتکب شده‌ایم. امیدوار هستیم عدالت به نفع ما رای داده و ما قصد نداریم علیه فشار شرکت‌های چند ملیتی تسلیم شویم.

  یک موسسه حمایت از حقوق کشاورزان در هند می‌گوید: تصور این کشاورزان که کار اشتباهی انجام نداده‌اند، درست است.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌