• شماره خبر : 43644۲۵ ۹۸
 • تاریخ انتشار : شنبه, ۲۳ شهریور
 • این صفحه را چاپ کن
 • ۵۵ درصد سطوح گندم استان زیر پوشش پروژه ارتقای امنیت غذایی می رود

   معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: در سال پایانی اجرای پروژه ارتقای امنیت غذایی حدود ۵۵ درصد سطوح گندم استان تحت پوشش این پروژه قرار خواهد گرفت.

  گندم

  معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان:

  ۵۵ درصد سطوح گندم استان زیر پوشش پروژه ارتقای امنیت غذایی می رود

   معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: در سال پایانی اجرای پروژه ارتقای امنیت غذایی حدود ۵۵ درصد سطوح گندم استان تحت پوشش این پروژه قرار خواهد گرفت.

  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران ( اگنا )   به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی کردستان، محمدفرید سپری در هشتمین جلسه کمیته مشورتی اجرای پروژه ارتقای امنیت غذایی جهاد کشاورزی استان کردستان، اظهار داشت: پروژه ارتقای امنیت غذایی سه سال پیش در چهار استان کشور شروع به کار کرده و هدف آن پایداری تولید و افزایش ۲۵ درصدی عملکرد در اراضی دیم طی پنج سال است.

  وی با بیان اینکه پروژه ارتقای امنیت غذایی در سال اول در ۷۰۰ هکتار از اراضی کردستان به عنوان مزارع نمایشی اجرا شد، افزود: در سال دوم این سطح به ۱۷ هزار و ۷۵۰ هکتار و در سال سوم به ۸۶ هزار و ۵۰۰ هکتار رسید که ۷۶ هزار و ۴۰۰ هکتار آن گندم، دو هزار و ۷۰۰ هکتار جو و هفت هزار و ۴۰۰ هکتار آن نیز نخود بود.

  معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان ادامه داد: امسال در چهارمین سال اجرایی کردن پروژه ارتقای امنیت غذایی در کردستان قرار داریم و برنامه عملیاتی برای اجرای پروژه در ۲۲۷ هزار هکتار از اراضی استان را داریم.

  سپری با بیان اینکه سالانه حدود ۵۵۰ هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت گندم می رود، یادآور شد: در سال آینده و پایانی اجرای پروژه ارتقای امنیت غذایی، حدود ۵۵ درصد سطوح گندم استان تحت پوشش این پروژه قرار خواهد گرفت