• شماره خبر : 31941۲۳ ۹۷
 • تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۱۶ اسفند
 • این صفحه را چاپ کن
 • ۶۲درصد از نمونه های جهانی دارای حداقل یک مایکوتوکسین هستند

  براساس بررسی های شرکت Biomin در سال 2017، تهدید های مربوط به مایکوتوکسین برای سلامتی و عملکرد حیوانات مزرعه، چالشی برای صنعت ایجاد می کند و نباید نادیده گرفته شود.

  مایکوتوکسین

  بررسی های شرکت Biomin نشان می دهد

  ۶۲درصد از نمونه های جهانی دارای حداقل یک مایکوتوکسین هستند

  براساس بررسی های شرکت Biomin در سال ۲۰۱۷، تهدید های مربوط به مایکوتوکسین برای سلامتی و عملکرد حیوانات مزرعه، چالشی برای صنعت ایجاد می کند و نباید نادیده گرفته شود.

  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا) به نقل از wattagnet، به گفته اینز تاچل، مدیر مدیریت ریسک محصول مایکوتوکسین در Biomin، با وجود اینکه الگوی آلودگی دقیق مایکوتوکسین از یک ناحیه به ناحیه دیگر متفاوت است، نتایج نشان می دهند که تهدید مایکوتوکسین نباید نادیده گرفته شود.

  از ۱۸۷۵۷ نمونه مواد خام و خوراک نهایی از ۷۲ کشور،  ۶۲ درصد از نمونه ها حاوی حداقل یک مایکوتوکسین با غلظت کافی برای به خطر انداختن سلامت و عملکرد حیوانات بودند.

  تاچل گفت: «با توجه به این سطوح آلودگی، توصیه می شود به طور مرتب مواد اولیه خوراک را تست کنید و یک برنامه مدیریت ریسک مایکوتوکسین  داشته باشید.»

   

  روند اصلی

  میانگین غلظت فومونیزین ها در ذرت از ۹۹۳ ذره در هر میلیارد (ppb) در سال ۲۰۱۵ به ۳۰۹۵ در سال ۲۰۱۷ افزایش یافته است.

  بررسی ۸۳ درصد از نمونه ها از آمریکای جنوبی که بیشتر از سطح میانگین برای ومیتوکسین آزمایش شده اند، نشان می دهد آلودگی مایکوتوکسین کنجاله های سویا بیشتر از سال های گذشته است.

  همچنین نسبت به سال ۲۰۱۶ شیوع  توکسین T-2 در غلات و ومیتوکسین در ذرت افزایش یافته است.

   

  پدیده چند مایکوتوکسینی

  ۷۱ درصد از نمونه ها حاوی دو یا تعداد بیشتری مایکوتوکسین بودند. آلودگی چندین مایکوتوکسین در خوراک موجب مشکلات بیشتری می شود و این در حالی است که ترکیب های خاصی از مایکوتوکسین ها تاثیرات  قدرتمندتری دارند که اثرات منفی برای حیوانات را تشدید می کنند.

  تاچل می گوید: واقعیت این است که به ندرت با آلودگی تک مایکوتوکسینی سروکار دارید. آلودگی مایکوتوکسین به طور معمول شامل چنیدن مایکوتوکسین است که می تواند حیوانات مزرعه را در معرض خطر بیشتری قرار دهد. بهترین روش برای حفاظت از حیوانات، انتخاب راه حلی است که بر چندین استراتژی برای مقابله با انواع مختلف مایکوتوکسین ها تکیه دارد.

  منبع: https://www.wattagnet.com