• شماره خبر : 17483۲۶ ۹۸
 • تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۱ شهریور
 • این صفحه را چاپ کن
 • نهمین نمایشگاه تخصصی صنعت کشاورزی، مکانیزاسیون، آبیاری ، ادوات و نهاده های کشاورزی زنجان

  نهمین نمایشگاه تخصصی صنعت کشاورزی، مکانیزاسیون، آبیاری ، ادوات و نهاده های کشاورزی زنجان
  زمان برگزاری :از۳۰شهریور لغایت ۲ مهر ماه ۱۳۹۵

  مکان: محل دائمی نمایشگاه بین المللی زنجان
  ::برگزارکننده :شرکت نمایشگاهی سامان پردیس کاوه
  ::شماره های تماس : ۳۷۷۰۶۲۷۵ -۰۲۵
  ::فکس : ۳۷۷۰۶۲۷۵-۰۲۵
  :: ایمیل :
  :: سایت اینترنتی :