• شماره خبر : 27306۳۰ ۹۷
 • تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۱۹ مهر
 • این صفحه را چاپ کن
 • تصاویر ماهواره ای مدیریت بازار را امکان پذیر می کند

  معاون وزیر امور زراعت وزارت جهادکشاورزی گفت: با استفاده از اطلاعات ماهواره ای سامانه پایش محصولات کشاورزی چالش های آب و هوای طغیان آفات و بیماری ها و مدیریت بازار و امنیت غذایی امکان پذیر خواهد شد.

  معاون وزیر جهادکشاورزی :

  تصاویر ماهواره ای مدیریت بازار را امکان پذیر می کند

  معاون وزیر امور زراعت وزارت جهادکشاورزی گفت: با استفاده از اطلاعات ماهواره ای سامانه پایش محصولات کشاورزی چالش های آب و هوای طغیان آفات و بیماری ها و مدیریت بازار و امنیت غذایی امکان پذیر خواهد شد.

  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران(اگنا)، عباس کشاورز در مراسم آغاز اجرای تفاهم نامه همکاری با سازمان خواروبار جهانی ( فائو) با اشاره به اینکه تغییرات آب وهوایی مهمترین چالش کشاورزی در ایران وجهان است افزود: سال گذشته به لحاظ افزایش دما وتغییرات اقلیمی و کاهش بارش سال بسیار ناهنجاری­ را گذراندیم در حالی که اگر از این سامانه و فناوری بهره ببریم تاثیرات نامطلوب تغییرات آب وهوایی و کاهش منابع آب­ قابل مدیریت خواهد بود.
  وی تاکید کرد: در صورتی که داده های دریافت شده از ماهواره به اطلاعات و تحلیل تبدیل شود می توانیم برای برنامه های آنی ، کوتاه مدت وبلندمدت تصمیم گیری کنیم.
  معاون امور زراعت وزارت جهادکشاورزی گفت: فناوری جدید ماهواره امکان دسترسی به اطلاعات روز را برای برنامه ریزان حوزه کشاورزی فراهم می کند.
  معاون امور زراعت وزارت جهادکشاورزی گفت: پایش محصولات کشاورزی با استفاده از تصاویر ماهواره ای اطلاعات زمانی ، مکانی و نوع محصول را به روز در اختیار مسئولان قرار می دهد تا بتوانند باتوجه به حساسیت امنیت غذایی ، کنترل بازار را برای اطمینان مصرف کنندگان و دسترسی آنان به محصولات را مدیریت کنند.
  وی گفت: با استفاده از اطلاعات دریافتی از ماهواره روند رشد و تولید محصول بطور دقیق رصد می شود تا بتوانیم وضعیت محصول چگونه است و چه نوع تغذیه ای نیاز است و برای آبیاری و میزان نیاز آبی محصول چه برنامه ریزی باید انجام شود.
  معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی افزود: اطلاعات روزانه تصاویر ماهواره ای می تواند برنامه ریزان را از وجود عوامل خسارت زا مانند آفات و بیماری ها ، خشکسالی ، سیل­ ، توفان و سرمای ناگهانی آگاه کند و این حوادث قابل پیش بینی باشد.
  کشاورز گفت: هم اکنون این طرح در سطح سه استان کشور آغاز شده است در استان زنجان که از مناطق سردسیر و عمده محصول آن نیز بصورت دیم است و همچنین در استان مازندران که درگروه مناطق ساحلی با بارش­ مناسب است و عمده تامین کننده محصول برنج است و همچنین در استان گرمسیر جنوب که سبزی و صیفی کشور را در فصل سرد تامین می کند.
  وی افزود: با استفاده از اطلاعات تصاویر ماهواره ای قادریم از نوسانات احتمالی بازار محصولاتی مانند سیب زمینی ، پیاز و گوجه فرنگی جلوگیری کنیم و به بازار با ثباتی برسیم.
  معاون امور زراعت­ وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: آموزش نیروی انسانی و بومی سازی بهره گیری از این فناوری مهمترین بخش تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان جهانی فائو با وزارت جهاد کشاورزی است.
  در این مراسم نماینده موقت سازمان جهانی خوار وبار (فائو) در ایران خانم استر کاویش لاروش با تاکید بر اهمیت بهره گیری از فناوری تصاویر ماهواره ای در بخش کشاورزی گفت: این طرح با حمایت مالی سازمان جهانی فائو و وزارت جهادکشاورزی اجرا می شود.
  وی افزود: این فناوری جدید امکان دسترسی لحظه به لحظه اطلاعات مزارع و اراضی کشاورزی را برای مسئولان فراهم می کند.
  نماینده موقت سازمان جهانی خوار و بار ; فائو; در ایران گفت: مسئولان با استفاده از اطلاعات به روز می توانند روش های تولید و بهره وری را ارتقا دهند تا فرصت بیشتری برای اشتغال جوامع روستایی ایجاد شود.
  استرکاویش افزود: اصلاح روشهای تولید منجر به شفافیت بازار غذا می شود و می توان سیاست های غلط بازار محصولات کشاورزی را اصلاح کرد.
  وی تاکید کرد: با استفاده از این اطلاعات میزان تولید محصولات بطور دقیق برنامه ریزی می شود و به تولید پایدار منجر خواهد شد. عباس کشاورز در مراسم آغاز اجرای تفاهم نامه همکاری با سازمان خواروبار جهانی ( فائو) با اشاره به اینکه تغییرات آب وهوایی مهمترین چالش کشاورزی در ایران وجهان است افزود: سال گذشته به لحاظ افزایش دما وتغییرات اقلیمی و کاهش بارش سال بسیار ناهنجاری­ را گذراندیم در حالی که اگر از این سامانه و فناوری بهره ببریم تاثیرات نامطلوب تغییرات آب وهوایی و کاهش منابع آب­ قابل مدیریت خواهد بود.
  وی تاکید کرد: در صورتی که داده های دریافت شده از ماهواره به اطلاعات و تحلیل تبدیل شود می توانیم برای برنامه های آنی ، کوتاه مدت وبلندمدت تصمیم گیری کنیم.
  معاون امور زراعت وزارت جهادکشاورزی گفت: فناوری جدید ماهواره امکان دسترسی به اطلاعات روز را برای برنامه ریزان حوزه کشاورزی فراهم می کند.
  معاون امور زراعت وزارت جهادکشاورزی گفت: پایش محصولات کشاورزی با استفاده از تصاویر ماهواره ای اطلاعات زمانی ، مکانی و نوع محصول را به روز در اختیار مسئولان قرار می دهد تا بتوانند باتوجه به حساسیت امنیت غذایی ، کنترل بازار را برای اطمینان مصرف کنندگان و دسترسی آنان به محصولات را مدیریت کنند.
  وی گفت: با استفاده از اطلاعات دریافتی از ماهواره روند رشد و تولید محصول بطور دقیق رصد می شود تا بتوانیم وضعیت محصول چگونه است و چه نوع تغذیه ای نیاز است و برای آبیاری و میزان نیاز آبی محصول چه برنامه ریزی باید انجام شود.
  معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی افزود: اطلاعات روزانه تصاویر ماهواره ای می تواند برنامه ریزان را از وجود عوامل خسارت زا مانند آفات و بیماری ها ، خشکسالی ، سیل­ ، توفان و سرمای ناگهانی آگاه کند و این حوادث قابل پیش بینی باشد.
  کشاورز گفت: هم اکنون این طرح در سطح سه استان کشور آغاز شده است در استان زنجان که از مناطق سردسیر و عمده محصول آن نیز بصورت دیم است و همچنین در استان مازندران که درگروه مناطق ساحلی با بارش­ مناسب است و عمده تامین کننده محصول برنج است و همچنین در استان گرمسیر جنوب که سبزی و صیفی کشور را در فصل سرد تامین می کند.
  وی افزود: با استفاده از اطلاعات تصاویر ماهواره ای قادریم از نوسانات احتمالی بازار محصولاتی مانند سیب زمینی ، پیاز و گوجه فرنگی جلوگیری کنیم و به بازار با ثباتی برسیم.
  معاون امور زراعت­ وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: آموزش نیروی انسانی و بومی سازی بهره گیری از این فناوری مهمترین بخش تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان جهانی فائو با وزارت جهاد کشاورزی است.
  در این مراسم نماینده موقت سازمان جهانی خوار وبار (فائو) در ایران خانم استر کاویش لاروش با تاکید بر اهمیت بهره گیری از فناوری تصاویر ماهواره ای در بخش کشاورزی گفت: این طرح با حمایت مالی سازمان جهانی فائو و وزارت جهادکشاورزی اجرا می شود.
  وی افزود: این فناوری جدید امکان دسترسی لحظه به لحظه اطلاعات مزارع و اراضی کشاورزی را برای مسئولان فراهم می کند.
  نماینده موقت سازمان جهانی خوار و بار ; فائو; در ایران گفت: مسئولان با استفاده از اطلاعات به روز می توانند روش های تولید و بهره وری را ارتقا دهند تا فرصت بیشتری برای اشتغال جوامع روستایی ایجاد شود.
  استرکاویش افزود: اصلاح روشهای تولید منجر به شفافیت بازار غذا می شود و می توان سیاست های غلط بازار محصولات کشاورزی را اصلاح کرد.
  وی تاکید کرد: با استفاده از این اطلاعات میزان تولید محصولات بطور دقیق برنامه ریزی می شود و به تولید پایدار منجر خواهد شد.