• شماره خبر : 32343۶ ۹۸
 • تاریخ انتشار : سه شنبه, ۱۴ فروردین
 • این صفحه را چاپ کن
 • تا سال ۲۰۵۰ تقاضا برای مواد غذایی ۶۰ درصد افزایش می یابد

  سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در گزارشی، گردش مالی سالانه خوراک ترکیبی دام را در جهان 400 میلیارد دلار اعلام کرد.

  مواد غذایی

  ۴۰۰ میلیارد دلار، گردش مالی سالانه خوراک دام در جهان

  تا سال ۲۰۵۰ تقاضا برای مواد غذایی ۶۰ درصد افزایش می یابد

  سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در گزارشی، گردش مالی سالانه خوراک ترکیبی دام را در جهان ۴۰۰ میلیارد دلار اعلام کرد.

  به گزارش بخش بین الملل پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران(اگنا)، فائو تخمین زده است که تا سال ۲۰۵۰ میزان تقاضای مواد غذایی، ۶۰ درصد افزایش یابد.

  این گزارش می افزاید: از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۵۰، تولید پروتئین حیوانی حدود ۱٫۷ درصد در هر سال افزایش خواهد یافت.

  همچنین برآورد می شود تولید گوشت تقریبا تا ۷۰ درصد، آبزی پروری ۹۰ درصد و لبنیات ۵۵ درصد رشد داشته باشد.

  در ادامه این گزارش آمده است: تولید جهانی خوراک ترکیبی در سال ۲۰۱۶، به حدود یک میلیارد تن رسید و گردش مالی سالانه آن حدود ۴۰۰ میلیارد دلار برآورد شد.

  بر پایه این گزارش؛ در سال های گذشته، تقاضای پروتئین حیوانی مانند گوشت قرمز، لبنیات و ماهی در سراسر جهان افزایش یافت.

  به طور کلی در سال های اخیر شاهد رشد تولید پروتئین حیوانی به ویژه در کشورهای در حال توسعه بوده ایم، در حالی که در کشورهای توسعه یافته تولید تقریبا ثابت باقی مانده است.

  سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد(فائو) در قسمت زیر منتخبی از اطلاعات تولید خوراک و دام را در سطح جهانی نشان داده است.

  این اطلاعات شامل برآوردهایی هستند که هدف آنها نشان دادن روند جهانی تولید خوراک است.

   

   

  خوراک ترکیبی

  تولید جهانی خوراک ترکیبی در سال ۲۰۱۶

   

   

  خوراک ترکیبی

  سیر تکاملی تولید خوراک ترکیبی در جهان

   

  تولید جهانی پروتئین

  تولید جهانی پروتئین از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷

   

  چشم انداز فائو

  چشم انداز فائو تا ۲۰۵۰