• شماره خبر : 32665۵ ۹۸
 • تاریخ انتشار : یکشنبه, ۲۶ فروردین
 • این صفحه را چاپ کن
 • عامل تولیدکننده لاکتون مایکوتوکسین چیست؟

  پاتولین مایکوتوکسین های لاکتون کوچک، پنیسیلیک اسید و  مونيليفورمين  به صورت منظم در غذا و خوراک یافت می شوند. در واقع این سموم توسط چندین قارچ تولید می شوند؟

  مایکوتوکسین

  عامل تولیدکننده لاکتون مایکوتوکسین چیست؟

  پاتولین مایکوتوکسین های لاکتون کوچک، پنیسیلیک اسید و  مونیلیفورمین  به صورت منظم در غذا و خوراک یافت می شوند. در واقع این سموم توسط چندین قارچ تولید می شوند؟

  به گزارش بخش بین الملل پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا) به نقل از allaboutfeed، پاتولین، پنیسیلیک اسید و مونیلیفورمین متابولیت های قطبی، اسیدی و ثانویه هستند که اغلب به مقدار زیادی در غذا و خوراک تولید می شوند، با این وجود، تفاوتشان در منبع تولیدشان است. پاتولین توسط میوه ها و پنیسیلیک اسید و مونیلیفورمین در غلات تولید می شوند.

   

  پنی‌سیلیوم و آسپرژیلوس

  در مقاله ای که به تازگی توسط J.C. Frisvad از دانشگاه فنی دانمارک منتشر شده، اعلام شده که تعداد زیادی از قارچ های لیفی، این مایکوتوکسین های لاکتون کوچک را تولید می کنند اما تولید همه گونه ها توسط این قارچ ها هنوز تایید نشده است.

  برای تایید تولید مایکوتوکسین توسط یک گونه قارچ لیفی باید قارچ و مایکوتوکسین به درستی تعیین شوند. علاوه بر این، خالص بودن کشت قارچ بررسی شده نیز باید مورد تایید قرار بگیرد. همچنین  سویه قارچی تولیدکننده مایکوتوکسین باید در دسترس جامعه علمی باشد.

  در موراد متعددی قارچ های تولیدی در مجموعه کشت ثبت نشدند، بنابراین آزمایشات قابلیت تکرار نداشتند و هویت سویه قارچی تایید نمی شد. در میان تعداد زیادی از گونه های فیوزاریم گزارش شده برای تولید پالوتین و پنیسیلیک اسید، فقط ۲۹ و ۴۸ گونه به ترتیب، توانایی تولید آنها را داشتند.

  گونه هایی که آنها را تولید می کنند بیشتر متعلق به پنی‌سیلیوم و آسپرژیلوس هستند. مونولیفورمین با ۳۴ گونه فیوزاریم و یک گونه پنی سیلیوم تولید می شود.

   

  فهرست جدید

  به گفته نویسنده این مقاله، فهرست تجدیدنظر شده تولیدکنندگان این مایکوتوکسین ها در فعالیت پیشگیرانه مایکوتوکسین و لغو انتخاب تولیدکنندگان شناخته شده این توکسین های آنتی بیوتیکی در زمان نظارت بر آنتی بیوتیک های جدید کمک می کند.

  عامل دوم از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا برخی از این مایکوتوکسین های لاکتون کوچک ویژگی های آنتی باکتریایی دارند. پاتولین و پنیسیلیک اسید علاوه بر توکسیک بودن، به عنوان آنتی بیوتیک هایی موثر شناخته شدند که بعدها نشان داده شد می توانند از کوئوروم سنسینگ (سیستمی که به تازگی در باکتری ها شناسایی شده است و امکان برقراری ارتباط و گفتگو میان باکتری ها را فراهم می کند. این سیستم امکان برقراری ارتباط داخل گونه ای و همچنین ارتباط بین گونه ای را در باکتری ها فراهم می آورد) باکتری جلوگیری کنند.

  منبع: http://www.allaboutfeed.net