• شماره خبر : 34827۴ ۹۸
  • تاریخ انتشار : شنبه, ۶ مرداد
  • این صفحه را چاپ کن
  • خرمشهر، خطّ مقدم جنگ آب در ایران؟

    خوزستان آب ندارد، خوزستان هوا ندارد، خوزستان بحران دارد، اینها جمله های تکراری و کلیشه ای هستند که در سال های اخیر در افواه عمومی و محافل خصوصی بسیار شنیده می شود.

    مولود غلامی روزنامه نگار