• شماره خبر : 42899
  • تاریخ انتشار : ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
  • پرینت این صفحه
  • دعوت به همکاری دکتر دامپزشک در زمینه آزمایشگاه در بیمارستان دامپزشکی پارس در شهرستان خواف

    بیمارستان دامپزشکی پارس در شهرستان خواف نیاز به همکاری دکتر دامپزشک در زمینه آزمایشگاه دارد.

    متقاضیان با تلفن ۰۹۱۵۵۱۲۷۸۸۱ تماس حاصل نمائید.

    نظام دامپزشکی خراسان رضوی