• شماره خبر : 43990۱۸ ۹۹
 • تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۳ مهر
 • این صفحه را چاپ کن
 • حضور شرکت دانش بنیان ماکیان دام پارس در (expopharm)  نمایشگاه بین المللی داروسازی آلمان اکسپوفارم 

  بزرگترین و مهمترین نمایشگاه بین المللی داروسازی آلمان اکسپوفارم  (expopharm) در تاریخ 25 تا 28 سپتامبر 2019 معادل 3 تا 6 مهر ماه 98 در شهر دوسلدور آلمان برگزار می شود .

  نمایشگاه بین المللی داروسازی آلمان

   

  حضور شرکت دانش بنیان ماکیان دام پارس در (expopharm)  نمایشگاه بین المللی داروسازی آلمان اکسپوفارم

  شرکت دانش بنیان ماکیان دام پارس دربزرگترین و مهمترین نمایشگاه بین المللی داروسازی آلمان اکسپوفارم  (expopharm) در تاریخ ۲۵ تا ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۹ معادل ۳ تا ۶ مهر ماه ۹۸ در شهر دوسلدورف آلمان حضور یافت. این اولین باریست که یک شرکت دانش بنیان تولید کننده دارو های دامپزشکی در چنین سطحی از نمایشگاه بین المللی شرکت می نماید.

   


  کلید واژه ها: