آرشیو : مقالات
 • مقاله _
  تاریخ انتشار: یکشنبه, ۷ تیر
 • استراتژی ها در صنعت مرغ تخمگذار ایران؛
  استراتژي تعيين ظرفيت مناسب در صنعت مرغ تخمگذار
  مقاله _ داشتن اطلاعات درست مبناي تصميم گيريهاي درست است. در بخش تخمگذار اطلاعات واضح و روشن در دسترس همگان وجود ندارد و همچنين اين نقيصه در عرضه اطلاعات و آمارها در بخش تخمگذار بسيار ضعيف تر از ساير بخشهاي صنعت طيور است. به عنوان مثال قيمت تمام شده در اين صنعت را اگر جستجو كنيم مطالب چنداني بدست نمي آيد.
  تاریخ انتشار: یکشنبه, ۱۷ خرداد
 • خوراكهاي اصلي جيره غذايي پرندگان فاقد سطح بالاي فلزّات سنگين هستند
  منشا فلزّات سنگين در گوشت مرغ از كجاست
  مقاله _ آیا ساخت دان مرغ در کارخانجات در مقایسه با تولید دان در مرغداری سبب افزایش فلزّات سنگین در دانها و افزایش تراکم آن در گوشت مرغ میگردد؟
  تاریخ انتشار: دوشنبه, ۱۱ خرداد
 • آمار مصرف تخم مرغ در كشور؛
  سرانه مصرف واقعی تخم مرغ در ایران
  _
  تاریخ انتشار: دوشنبه, ۲۸ اردیبهشت
 • _
  تاریخ انتشار: یکشنبه, ۲۰ اردیبهشت
 • مقاله _ درك صحيح دستگاه گوارش طيور براي تنظيم يك جيره اقتصادي و دقيق به جهت بهبود عملكرد گله‌هاي طيور بسيار حائز اهميت است. همچنين براي شناخت يك مشكل تغذيه اي و حل آن آشنايي با اين دستگاه كاملا ضروري است.
  تاریخ انتشار: شنبه, ۱۹ اردیبهشت
 • خبر _ بخش عمده هزينه هاي پرورش و توليد طيور مختص به خوراك مصرفي است، به طوري كه اين مبلغ بالغ بر 70 درصد كل هزينه‌هاي تمام شده به ازاي پرورش هر پرنده را شامل مي‌شود.
  تاریخ انتشار:
[ajax_dropdown 85]