آرشیو : گفتگو
  • فعالان اقتصادی از موانع پیش‌روی خود می‌گویند
    دولت مداخله‌گر، رقيب جدي بخش خصوصي
    یادداشت _ بخش خصوصي هزار مشكل دارد؛ از دولت عريض و طويل گرفته كه حدود ٨٠ درصد اقتصاد ايران را در دست دارد تا شبه‌دولتي‌هايي كه نام خصولتي را به دوش مي‌كشند و آنها هم سهم قابل توجهي از اقتصاد را در كف خود دارند.
    تاریخ انتشار: یکشنبه, ۱۷ خرداد
  • خبر _ بخش عمده هزينه هاي پرورش و توليد طيور مختص به خوراك مصرفي است، به طوري كه اين مبلغ بالغ بر 70 درصد كل هزينه‌هاي تمام شده به ازاي پرورش هر پرنده را شامل مي‌شود.
    تاریخ انتشار: شنبه, ۱۹ اردیبهشت
[ajax_dropdown 85]