آرشیو : اراضی شیبدار
 • اراضی مرتعی عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی:
  با تبدیل شدن اراضی مرتعی به باغ موافق نیستیم
  خبر _ عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با اشاره به اینکه با ایجاد باغ در اراضی شیبدار شخم خورده کشاورزان موافق هستیم نه مراتع، گفت: موافق نیستیم اراضی مرتعی که در حال حاضر مرتع محسوب می‌‍‌‌شوند به باغ تبدیل شود و منظور از کشت باغ در اراضی شیبدار، اراضی است که در حال حاضر در دست کشاورزان هستند، اما شیب بالایی دارند.
  تاریخ انتشار: دوشنبه, ۷ اسفند
 • خبر _ معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه ایجاد باغ در اراضی شیب‌دار منجر به جلوگیری از فرسایش خاک می‌شود، گفت: توسعه باغ ها در این اراضی مشکل زیست محیطی ندارد و به بهبود آن نیز کمک می‌کند.
  تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۲ اسفند
 • خبر _ معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی، گفت: 12 هزار و 300 هکتار گلخانه در ایران وجود دارد که در برنامه ششم توسعه قصد داریم، تا 18 هزار هکتار به این رقم اضافه کنیم.
  تاریخ انتشار: دوشنبه, ۱۶ بهمن
[ajax_dropdown 85]