آرشیو : امنیت ملی
  • مقاله _ برای مفهوم امنیت ملی تا کنون تعاریف مختلفی از جانب جامعه شناسان و نظریه پردازان ارائه شده است که شاید وجه مشترک آنها را بتوان در تعریف والتر لیپمن (Lippman-walter) ملاحظه کرد.
    تاریخ انتشار: سه شنبه, ۱۳ شهریور
  • خبر _ نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی از ویژگی های بارز «محمود حجتی» وزیر جهادکشاورزی دولت دوازدهم را روحیه جهادی و تاکید وی بر خودکفایی عنوان کرد.
    تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۸ شهریور
[ajax_dropdown 85]