آرشیو : اکوسیستم کار آفرینی
  • مقاله _ به منظور تعریف دقیق‌تر اکوسیستم کارآفرینی باید تعریفی دقیق از کارآفرینی داشت. این تعریف به مرور زمان و بر پایه‌ی نیاز اقتصاد تغییر کرده است. به‌طور کلی کارآفرینی را می‌توان خود اشتغالی همراه با ریسک تعریف کرد.
    تاریخ انتشار: شنبه, ۴ شهریور
[ajax_dropdown 85]