آرشیو : بایوران
  • مدیر فروش شرکت بایوران فناوری زیستی طبیعت گرا؛
    فیداکسپو بهترین مکان برای ارتباط با کارخانه جات خوراک است
    خبر _ آرمان مشاوری مدیر فروش شرکت بایوران فناوری زیستی طبیعت گرا اظهار کرد: پنجمین دوره ای است که نمایشگاه فیداکسپو برگزار می‌شود و به مرور با تداوم حضور شرکت‌ها چهره بهتری گرفت از نظر اندازه نسبت به نمایشگاه تهران کوچکتر است اما در مقابل تخصصی است.
    تاریخ انتشار: سه شنبه, ۱۸ تیر
[ajax_dropdown 85]