آرشیو : بذرهای وارداتی
  • دکتر سیروس زینلی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی انستیتو پاستور ایران:
    جاروجنجال نکنید؛ تراریخت وارد کشاورزی ما شده است/ اعتراض فرهیختگان به رفتار غیرملی
    خبر _ عضو هیات علمی مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی انستیتو پاستور، از مخالفان خواست جاروجنجال به پا نکنند و تصریح کرد: چه بخواهیم و چه نخواهیم، بخشی از بذرهای وارداتی به کشور تراریخت هستند و تراریخت وارد کشاورزی ما شده است.
    تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۲۶ اردیبهشت
[ajax_dropdown 85]