آرشیو : تامين‏ خودكفايي
  • خبر _ براساس اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دولت‌‏ موظف‏ است‏ براي‏ نيل‏ به‏ اهداف‏ عالیه، همه‏ امكانات‏ خود را براي‏ امور زير به‏ كار برد: ..........13- تامين‏ خودكفايي‏ در علوم‏ و فنون‏ صنعت‏ و كشاورزي‏ و غیره.
    تاریخ انتشار: دوشنبه, ۱۴ آبان
[ajax_dropdown 85]