آرشیو : تنظیم کنندگان بین المللی خوراک
  • خبر _ 11 امین نشست سالانه تنظیم کنندگان قوانین بین المللی صنعت خوراک  (IFRM)  که در سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)  برگزار شد، نمایندگان صنعت خوراک و مقامات دولتی را از سراسر جهان گرد هم آورد تا در مورد مسائل حاد مربوط به بخش خوراک با IFIF و FAO گفتگو داشته باشد.
    تاریخ انتشار: سه شنبه, ۲۴ بهمن
[ajax_dropdown 85]