آرشیو : توسعه اقتصادی
  • خبر _ کاهش فقر، نابرابری در توزیع درآمد و بیکاری از جمله اهداف مهم  در برنامه های توسعه ای است. بررسی ها  نشان می دهد که توجه به مزیت منطقه ای در حوزه کشاورزی می تواند در بخش های سرمایه گذاری، توسعه روستا و اشتغال تاثیر بسزایی داشته باشد. بخش کشاورزی دارای توانمندی و ظرفیت بالایی در ایجاد اشتغال در کوتاه مدت است، ضمن آنکه موجب افزایش درآمد روستایی و کاهش شکاف درآمدی نیز می شود. از این جهت توجه به مزیت منطقه ای در روستاها  مبتنی بر زنجیره ارزش رسته هایی که دارای ارزش افزوده هستند، می تواند در توسعه مناطق روستایی و همچنین رفع مشکل بیکاری درکوتاه مدت راهکار مناسبی باشد.
    تاریخ انتشار: یکشنبه, ۱۸ آذر
  • در دیدار هیات تجاری اوکراین مطرح شد
    آغاز کشت فراسرزمینی ایران در اوکراین
    خبر _ سفیر ایران در اوکراین از آغاز کشت فراسرزمینی ایران در اوکراین خبرداد و گفت: خطوط پروازی ایران و اوکراین از مهر ماه افزایش می‌یابد.
    تاریخ انتشار: سه شنبه, ۲۴ شهریور
[ajax_dropdown 85]