آرشیو : تولید کنندگان بوقلمون
  • خبر _ وزن بوقلمون ها بیشتر از قبل شده و این نشان می دهد آنها بیش از قبل آب مصرف می کنند. تولید کنندگان بوقلمون در صورتی که از بهداشت آب مصرفی شان اطمینان نداشته باشند، نباید وارد برنامه پرورش استفاده نکردن از آنتی بیوتیک شوند.
    تاریخ انتشار: دوشنبه, ۱۳ فروردین
[ajax_dropdown 85]